Ћирилица /Latinica

OIE – Подршка ветеринарских лабораторија у борби против COVID – 19

15. априла 2020.

OIE – Подршка ветеринарских лабораторија у борби против COVID – 19

COVID – 19 је изазвао неочекивани притисак на институте јавног здравља у многим земљама у свету. Мултидисциплинарни приступ сарадање ветеринарских лабораторија и лабараторија хумане медицине захтева да се минимизира утицај вируса који се рапидно шири. OIE – Светска организација за здравље животиња подржава сарадњу ветеринарских лабораторија и института за јавно здравље у борби против вируса COVID – 19. Ветеринарске организације могу да подрже институте за јавно здравље  у спровођењу тестирња узорка на COVID – 19 омогућавањем коришћења адекватне опреме и компетентних ветеринарских лабораторија које су добро позициониране, јер имају искуства у компетентном тестирању и  извештавању опстанка и контроле инфективних обољења код животиња, од којих су неке зоонозе.

OIE упућује да је коришћење методе Real Time PCR  адекватно за детектовање вируса код људске популације. Лабораторије које спроводе истраживање према стандарду ISO/IEC 17025 су компетентне за тестирања на COVID – 19, уз обавезно претходно обучавање запослених за рад са инфективним материјалом, заштитом података пацијената и токовима комуникације у прослеђивању резултата ка институтима за јавно здравље и највишим државним органима.

OIE даје прецизна упутства и за лабораторије које немају уведен стандард ISO/IEC 17025, где се наводи да су ПТ тестови и међулабораторијска поређења могућа као доказ компетентности лабораторије. Потребно је радити тесирања реагенаса, користити валидоване дијагностиковане методе, јер многи комерцијални RT PCR китови јесу доступни, али нису валидовани. Процедуре треба да обезбеде минимум ризика унакрсне контаминације приликом рада у лабораторијама. За запослене треба спровести адекватне обуке за рад са инфективним материјалом. Биолошка безбедност би требало да буде имплементирана у складу са OIE стандардима за билошке ризике у ветеринарским лабораторијама.

Узимајући у обзир клинички аспект и интерпретацију резултата тестирања на COVID – 19 треба да буде вођен од стране института за јавно здравље, који информације о добијеним резултатима даље спроводе до здравствених установа и пацијената. Пацијенти се могу заштити обележавањима путем бар кода или нумеричким ознакама. Уколико лабораторије имају податак о пацијентима, треба да поступају у складу са законском регулативом која се односи на заштиту права пацијената и интелектуалне својине.

Vesti