Ћирилица /Latinica

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ИНСТИТУТА ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

20. март 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ИНСТИТУТА ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Обавештавамо све субјекте у пословању храном, да Институт за хигијену и технологију меса, Београд, као установа од посебног значаја за одбрану и безбедност Републике Србије, именован решењем Министарства одбране Републике Србије, наставља са редовним радом у складу са Уредбама Владе Републике Србије о мерама за време ванредног стања и о организовању рада послодаваца за време ванредног стања (Сл. гласник РС 31/2020).

Сви запослени у Институту током трајања проглашеног ванредног стања, стављају се на располагање државним органима и привредним друштвима, ради обезбеђења заједничког циља – редовног снабдевања становништва Републике Србије безбедном и квалитетном храном.

Радно време Института за хигијену и технологију меса за време ванредног стања је радним данима од 07-15 часова, а узорци се преузимају од 00-24 часа.

Vesti