Ћирилица /Latinica

Др Драган Р. Милићевић

Научни саветник

Саветник директора за научноистраживачки рад

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 63 262 993

Тел: +381 11 26 50 655

E-mail: dragan.milicevic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2008 – доктор наука, Пољопривредни факултет, Универзитета у Новом Саду

2006 – магистар наука, Пољопривредни факултет, Универзитета у Новом Саду

2004 – специјалиста исхране животиња, Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду

1993 – дипломирани ветеринар, Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2014 – виши научни сарадник

2009 – научни сарадник

2006 – 2009 – истраживач сарадник

2004 – 2006 – специјалиста

2001 – 2004 – стручни сарадник

РАДНО ИСКУСТВО

2015 – саветник директора за научноистраживачки рад,

2014 – председник Научног већа Института за хигијену и технологију меса,

2010 – 2012 – помоћник директора за нaциoнaлну и мeђунaрoдну нaучну сaрaдњу,

2008 – 2009 – рукoвoдилaц Oдeљeњa зa нaучну и стручну сaрaдњу и зaмeник дирeктoрa сeктoрa зa рaзвoj и трaнсфeр тeхнoлoгиje

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
 • уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву
 • активно учешће у међународној сарадњи
 • руковођење и учешће на националним пројектима

2014-2018. COST Action TD1404, Network for Evaluation of One Health (NEOH), MC Member.

2011-2014 „Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (пцр) у брзој и директној идентификацији сојева вируса newcastle болести живине и испитивања имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена“- пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Ев. бр. ТР 031008. Руководилац пројекта: проф. др Ненед Милић. Позиција: истраживач на пројекту.

2009-2010 „Развој брзих метода за детерминацију охратоксогених плесни, њихових метаболита и анализа ризика од охратоксина а у ланцу исхране људи – пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Ев. бр. 20207А. Позиција: руководилац пројекта.

2008-2010.- Унапређење квалитета џибре као сточне хране након производње биоетанола“ ЕВ. Број 451-01-000-65/2008-01/26. Иновациони пројекат, Руководилац пројекта: доц. др Марица Ракин. Технолошко-металуршки факултет, Београд. Позиција: истраживач на пројекту.

Руковођење међународним пројектима

2012 – 2013 „Мониторинг одређених контаминената животне средине значајних за безбедност и квалитет хране у ланцу исхране“ – пројекат билатералне научно-технолошке сарадње између Института за хигијену и технологију меса и Ветеринарског факултета у Љубљани, Република Словенија, финансираног од стране Министарства просвете и науке Р. Србије за период 2012–2013. год.

20112012Развој метода за превенцију негативног ефекта присуства плесни и микотоксина у храни на здравље људи и животиња“ – пројекат билатералне научно-технолошке сарадње између Института за хигијену и технологију меса и Института за медицинска истраживања и медицину рада из Загреба, Република Хрватска, финансираног од стране Министарства просвете и науке Р. Србије за период 2011–2012. год.

 • организација научног скупа

Члан Програмског одбора међународе 58. Конференције индустрије меса MeatCon2015. одржане у периоду од 04 до 07. Октобра 2015. год. на Златобору.

Члан Програмског одбора међународног 57. Саветовања индустрије меса, одржаног  од 12 до 15. јуна 2013. год. у Београду.

Председник Програмског одбора међународног 56. Саветовања индустрије меса, одржаног у периоду од 12 до 15. јуна 2011. год. на Тари.

 • чланство у уређивачком одбору часописа Технологија меса,
 • рецензије научних радова и међународних пројеката,
 • чланство у научним и стручним друштвима
 • World Veterinary Association,
 • Удружења токсиколога Србије
ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Микотоксикологија

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ
 • Milićević, I. Nastasijevic, Z. Petrovic. Mycotoxin in the food supply chain – implications for public health program. Journal of Environmental Science & Health, Part C — Environmental Carcinogenesis & Ecotoxicology Reviews. Article In Press.
 • Nastasijevic I., Tomasevic I., Smigic N., Milicevic D., Petrovic Z. & Djekic I. Hygiene assessment of Serbian meat establishments using different scoring systems, Food Control, 2016, 62, 193–200.
 • Jelena Nedeljković-Trailović, Saša Trailović, Radmila Resanović, Dragan Milićević, Milijan    Jovanovic and Marko Vasiljevic. Comparative Investigation of the Efficacy of Three Different Adsorbents against OTA-Induced Toxicity in Broiler Chickens. Toxins, 2015, 7(4), 1174-1191;
 • Jovanović, D. Trailović, V. Kukolj, S. Nešić, D. Marinković, J. Nedeljković-Trailović, B. Jakovac Strajn and D. Milićević. An outbreak of fumonisin toxicosis in horses in Serbia. World Mycotoxin Journal, 2015, 8(4), 387-391.
 • Zoran Petrović, Vlado Teodorović, Spomenka Djurić, Dragan Milićević, Danijela Vranić, Mirjana Lukić. Cadmium and mercury accumulation in European hare (Lepus europaeus): age-dependent relationships in renal and hepatic tissue. Environmental Science and Pollution Research, 2014, 21(24), 14058-14068,
 • Dragan Milićević, Danijela Vranić, Zoran Mašić, Nenad Parunović, Dejana Trbović, Jelena Nedeljković-Trailović and Zoran Petrović. The role of total fats, saturated/unsaturated fatty acids and cholesterol content in Chicken meat as cardiovascular risk factors. Lipids in Health and Disease, 2014, 13 (1).
 • Petrović, Z., Teodorović, V., Dimitrijević, M., Borozan, S., Beuković, M., Milićević, D. Environmental Cd and Zn concentrations in liver and kidney of European hare from different Serbian regions: Age and tissue differences. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2013, 90 (2), 203-207.
 • MILICEVIC DRAGAN, JOVANOVIC MILIJAN, MATEKALO-SVERAK VESNA, RADICEVIC TATJANA, PETROVIC MILAN M, LILIC, SLOBODAN. A Survey of Spontaneous Occurrence of Ochratoxin A Residues in Chicken Tissues and Concurrence With Histopathological Changes in Liver and Kidneys. Journal of Environmental Science & Health, Part C — Environmental Carcinogenesis & Ecotoxicology Reviews, 2011, 29 (2), 159-175, 17p.
 • Milićević Dragan, Jurić, Verica, Stefanović, S., Tatjana Baltić, Janković, S. Evaluation and Validation of Two Chromatographic Methods (HPLC-Fluorescence and LC–MS/MS) for the Determination and Confirmation of Ochratoxin A in Pig Tissues. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2010, 58 (4), 1074-1081.
 • Dragan Milićević, Miomir Nikšić, Tatjana Baltić, Danijela Vranić. Isolation, characterization and evaluation of significant mycoflora and mycotoxins in pig feed from Serbian farms. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2010, 26 (9), 1715-1720.
 • Dragan R. Milićević, Marija Škrinjar and Tatjana Baltić. Real and Perceived Risks for Mycotoxin Contamination in Foods and Feeds: Challenges for Food Safety Control. Toxins, 2010, 2(4), 572-592.
 • Dragan Milićević, Milijan Jovanović, Verica Jurić, Zoran Petrović and Srđan Stefanović. Toxicological Assessment of Toxic Element Residues in Swine Kidney and Its Role in Public Health Risk Assessment. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2009, 6, 3127-3142.
 • Milićević, D., Verica Jurić, Jovanović, Stefanović, S., Dubravka Vuković, Petrović, Z. Occurrence of ochratoxin A and heavy metals in tissues associated with porcine nephropathy in Serbia. World Mycotoxin Journal, 2009, 2, 347-356.
 • Dragan Milićević, Verica Jurić, Srđan Stefanović, Milijan Jovanović, Saša Janković. Survey of slaughtered pigs for occurrence of ochratoxin A and porcine nephropathy in Serbia. International Journal of Molecular Sciences, 2008, 9, 2169-2183.