Ћирилица /Latinica

Сара Симуновић

Истраживач сарадник

Одељење за пријем узорака и издавање лабораторијских извештаја

 

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

 

Моб: +381 631092733

Тел: +381 11 26 50 655

Е-маил: sara.rajic@inmes.rs

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2020 – данас – докторске академске студије, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, студијски програм: Прехрамбена технологија

2017 – мастер инжењер технологије, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београд

2016 – дипломирани инжењер технологије, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2021 – истраживач сарадник, ИНМЕС

2019 – 2021 – истраживач приправник, ИНМЕС

 

РАДНО ИСКУСТВО

2019 – сарадник Одељења за пријем узорака и издавање лабораторијских извештаја, ИНМЕС

2018 – 2019 – прехрамбени технолог Сектора за управљање квалитетом хране, компанија Iceberg Salat Centar

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Испитивање квалитета свињског и говеђег меса кроз призму алата квалитета, као што су индекс квалитета и Taguchi-јева функција губитака. Испитивање фактора који утичу на ставове потрошача и њихову перцепцију квалитета свежег меса. Холистички приступ истраживању квалитета меса са аспекта и потрошача и произвођача узимајући у обзир анализу преференција потрошача са анализом информација пласираних од стране самих произвођача а које се тичу одрживе производње и одрживог конзумирања меса.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

  • Rajic, S.; Simunovic, S.; Djordjevic, V.; Raseta, M.; Tomasevic, I.; Djekic, I. Quality Multiverse of Beef and Pork Meat in a Single Score. Foods 2022, 11, 1154, doi:10.3390/foods11081154
  • Rajic, S.; Đorđević, V.; Tomasevic, I.; Djekic, I. The role of food systems in achieving the sustainable development goals: Environmental perspective. Bus. Strateg. Environ. 2022, 31, 988-1001, doi:https://doi.org/10.1002/bse.2930
  • Rajic, S.; Djordjevic, V.; Baltic, T.; Simunovic, S. The role of marbling as an intrinsic characteristic at the point of meat purchase–the Taguchi approach. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2021, 854, 012078, doi:10.1088/1755-1315/854/1/012078
  • Simunović, S., Rajić, S., Đorđević, V., Tomović, V., Vujadinović, D., Đekić, I., & Tomašević, I. (2021). Estimation of fat content in fermented sausages by means of Computer Vision System (CVS). Meat Technology 62(1), 27-32.
  • Baltic, T.; Rajic, S.; Ciric, J.; Brankovic Lazic, I.; Djordjevic, V.; Velebit, B.; Geric, T. Impact of COVID-19 pandemic on food supply chain: An overview. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2021, 854, 012007, doi:10.1088/1755-1315/854/1/012007