Ћирилица /Latinica

Др Јелена Јовановић

НАУЧНИ САРАДНИК

Одељење за сензорска и физичка испитивања са паразитологијом

 

ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА (ИНМЕС)

Каћанског13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 63 87 05 789

Тел:  +381 11  26 50 655

E-mail: jelena.jovanovic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2020 – доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду (Учeстaлoст нaлaзa Campylobacter spp. нa трупoвимa живинe и њихoвa oсeтљивoст нa aнтимикрoбнe лекове)

2004 – дипломирани ветеринар, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2021 – данас – научни сарадник

2017 – 2021 – виши стручни сарадник

2009 – 2017 – истраживач сарадник

2006 – 2009 – истраживач приправник

2005 – 2006 – приправник за истраживача

 

РАДНО ИСКУСТВО

2005 – Институт за хигијену и технологију меса

Oдeљeњe зa научно техничку сарадњу

Одељење за сензорска и физичка испитивања са паразитологијом

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Члан Комисије за стандарде и сродне документе Института за стандардизацију Србије, КС E034-17 Системи менаџмента безбедношћу хране

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

 • Сензорско оцењивање хране, компаративна сензорска анализа хране
 • Безбедност и квалитет хране анималног порекла
 • Технологија хране анималног порекла
 • Системи менаџмента квалитетом и безбедношћу хране
 • HACCP систем осигурања безбедности хране

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 • Jelena Jovanović, Ivana Branković Lazić, Tatjana Baltić, Milica Jovanović, Vesna Đorđević, Vlado Teodorović, Branko Velebit. „The prevalence of four virulence genes in strains of Campylobacter jejuni isolated from broiler in Serbia“. Veterinarski arhiv, 90 (1), 39-45, 2020. DOI: 10.24099/vet.arhiv.0477
 • Milicevic D, Petronijevic R, Petrovic Z, Djinovic Stojanovic J, Jovanovic J, Baltić T, Jankovic S. „Impact of climate change on aflatoxin M1 contamination of raw milk with a special focus on climate conditions in Serbia“. Journal of The Science of Food and Agriculture, 2019, vol. 99, 5202-5210, DOI: 10.1002/jsfa.9768
 • Slobodan Lilić, Dragica Karan, Jelena Jovanović, Jelena Babić, Branka Borović, Srđan Stefanović, Mladen Rašeta. „Possibility of partial replacement of sodium chloride with potassium chloride and ammonium chloride in production of meatballs in tomato sause“. Meat Technology 58 (2017) 1, 47 – 51. UDK: 637.521.4.04; 664.8.035.
 • Mladen Rašeta, Ivana Branković Lazić, Slobodan Lilić, Nenad Katanić, Nenad Parunović,Vladimir Koricanać, Jelena Jovanović. Partial replacement of sodium chloride with potassium chloride or ammonium chloride in a prepared meal – cooked peas with pork burger“. Meat Technology 59 (2018) 2, 114 – 119. UDK: 613.291:546.32ʼ131
 • Ivana Branković Lazić, Jelena Jovanović, Stefan Simunović, Mladen Rašeta, Dejana Trbović, Tatjana Baltić, Jelena Ćirić. „Evaluation of sensory and chemical parameters of fermented sausages“. Meat Technology 60 (2019) 1, 17 – 23. UDK: 637.524.05
 • Jelena Babić Milijašević, Milan Milijašević, Slobodan Lilić, Jasna Đinović-Stojanović, Branka Borović, Jelena Jovanović, Aleksandra Nikolić. „Changes of sensory atributes of chilled vacuum-packaged cold-smoked common carp (Cyprinus carpio) and cold-smoked bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis) fillets“. Biotechnology in Animal Husbandry 37 (2021) 3, 213 – 222. UDK: 637.0 5’639.215. doi: https://doi.org/10.2298/BAH2103213B