Ћирилица /Latinica

Др Јелена Бабић – Милијашевић

ВИШИ НАУЧКИ САРАДНИК

Одељење за сензорна и физичка испитивања са паразитологијом

 

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381

Тел: +381 11 26 50 655

Е-маил: jelena.babic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

2002 – Дипломирани ветеринар, Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине

2013 –  Докторска дисертација: Упоредно испитивање одабраних параметара квалитета у току складиштења одезака шарана (Cyprinus carpio) пакованих у вакууму и модификованој атмосфери, Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла.

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО 

2005 – 2008 – истраживач приправник

2009 – 2013 –  истраживач сарадник

2014 –2019 – научни сарадник

2020 –данас –  виши научни сарадник

 

РАДНО ИСКУСТВО 

2005 – 2006 – сарадник Одељења за научно техничку сарадњу

2007 – данас –  сарадник Одељења за сензорна и физичка испитивања са паразитологијом

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

  • Члан Ветеринарске коморе Србије;
  • Члан Комисије за стандарде и сродне документе KС E034-12, Сензорске анализе, Институт за стандардизацију Србије.

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Безбедност и квалитет хране анималног порекла са посебним освртом на сензорско испитивање;
  •  Паковање меса и производа од меса, рибе и производа од рибе у модификовану атмосферу у циљу продужења одрживости производа.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

  • Jelena Babić Milijašević, Milan Milijašević, Danijela Vranić, Jasna Đinović Stojanović, Slobodan Lilić, Vladimir Korićanac. Effect of Modified Atmosphere Packaging on the Shelf Life of Chilled Common Carp (Cyprinus carpio) Steaks: Chemical and Sensory Attributes. Czech Journal of Food Science, 36, 2018 (3): 221–226.
  • Popović AR, Relić DJ, Vranić DV, Babić-Milijašević JA, Pezo LL, Đinović-Stojanović JM. Canned sea fish marketed in Serbia: their zinc, copper, and iron levels and contribution to the dietary intake. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (Arhiv za higijenu rada i toksikologiju), 2018, 69, 55-60.
  • Djinovic-Stojanovic J, Nikolic D, Vranic D, Babic J, Milijasevic M, Pezo L, Jankovic S. Zinc and magnesium in different types of meat and meat products from the Serbian market. Journal of Food Composition and Analysis, 2017, 59, 50-54.
  • Milan Milijašević, Jelena Babić, Danijela  Vranić, Branka Borović, Slavica Vesković Moračanin: Quality attributes of chilled vacuum-packaged cold-smoked common carp (Cyprinus carpio) and cold-smoked bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis) fillets. Acta Veterinaria Brno, 2016, 85 (2), 195-203;
  • Babić Jelena, Milijašević Milan, Dimitrijević Mirjana (2015): The impact of packaging in modified atmosphere and vacuum on preservation of sensory properties of carp filets (Cyprinus carpio). Tehnologija mesa 56 (1), 58-66.
  • Jelena Babić, Mirjana Dimitrijević, Milan Milijašević, Vesna Đorđević, Radivoj  Petronijević, Slaven Grbić, Aurelija  Spirić: Effect of modified atmospheric conditions and vacuum packaging on selected chemical parameters that define freshness of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and carp (Cyprinus carpio). Hem. Ind. 2014, 68 (1) 69–76