Ћирилица /Latinica

Др Јасна Ђиновић – Стојановић

Научни саветник

Одељење за испитивање резидуа

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 63 26 38 95
Тел:         +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: jasna.djinovic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2008 – доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

(Хемодинамика полицикличних ароматичних угљоводоника у димљеним производима од меса)

2004 – магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

1999 – дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2014– виши научни сарадник

2009-2013 – научни сарадник

2008-2009 – истраживач сарадник

2005-2008 – истраживач сарадник, Институту за хемију, технологију и металургију (Центар за хемију)

2000-2004 – асистент-приправник, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

1999-2000 – истраживач-приправник, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

РАДНО ИСКУСТВО

2014 – старији истраживач, Одељење за испитивање резидуа

2009 – 2014 – истраживач, Одељење за испитивање резидуа

2008-2009 – млађи асистент, Одељење за испитивање резидуа

2005-2008 – истраживач сарадник, Институту за хемију, технологију и металургију (Центар за хемију), Београд

2000-2004 – асистент-приправник, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

1999-2000 – истраживач-приправник, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Члан Српског хемијског друштва

Члан Association of Analytical Communities, AOAC International

Члан Комисије за стандарде и сродне документе, Одељење за хемијске технологије, Института за стандардизацију Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Безбедност хране. Проучавање дистрибуције перзистентних органских загађивача из животне средине у месу, производима од меса, риби, итд. Проучавање проблематике загађивача животне средине. Развој нових аналитичких метода које које су неопходне у поступку контроле хране, дефинисане европским  и националним законодавством.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Djinović-Stojanović J, Stišović J, Popović A, Nikolić D, Janković S. 2015. Benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene and chrysene in smoked meat and smoked meat products: Validation of the method. Hemijska industrija, 2015, On line first (00): 35-35. DOI: 10.2298/HEMIND150331035D.

Trbović D, Marković Z, Milojković-Opsenica D, Petronijević R, Spirić D, Djinović-Stojanović J, Spirić A, 2013. Influence of Diet on Proximate Composition and Fatty Acid Profile in Common Carp (Cyprinus carpio). Journal of Food Composition and Analysis, 31, 75-81.

Djinovic-Stojanovic J , Popovic A, Spiric A & Jira W. 2013. Emission of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Beech Wood Combustion, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 35:4, 328-336.

Trbović D, Vranić D, Djinović-Stojanović J, Matekalo-Sverak V, Djordjević V, Babić J, Spirić D, Petronijević R, Spirić A. 2012. Fatty acid profile in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) as influenced by diet. Biotechnology in Animal Husbandry 28(3): 563-573.

Spiric A, Trbovic D, Vranic D, Djinovic J, Petronijevic R, Matekalo-Sverak V. 2010. Statistical evaluation of fatty acid profile and cholesterol content in fish (common carp) lipids obtained by different sample preparation procedures. Analytica Chimica Acta, 672:66-71.

Djinovic J, Popovic A, Jira W. 2008. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in different types of smoked meat products from Serbia. Meat Science, 80:449-456.

Djinovic J, Popovic A, Jira W. 2008. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in traditional and industrial smoked beef and pork ham from Serbia. European Food Research and Technology, 227:1191-1198.