Ћирилица /Latinica

Др Јасна Ђиновић – Стојановић

Научни саветник

Одељење за испитивање резидуа

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 63 26 38 95

Тел: +381 11 26 50 655

Е-маил: jasna.djinovic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

1999 – дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

2004 – магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду (Утицај депоније пепела термоелектране „Костолац“ на квалитет околних отпадних, подземних и површинских вода)

2008 – доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду (Хемодинамика полицикличних ароматичних угљоводоника у димљеним производима од меса)

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО 

1999-2000 – истраживач-приправник, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

2000-2004 – асистент-приправник, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

2005-2008 – истраживач сарадник, Институту за хемију, технологију и металургију (Центар за хемију)

2008-2009 – истраживач сарадник, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

2009-2013 – научни сарадник, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

2014–2019 – виши научни сарадник, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

2020 – научни саветник, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

 

РАДНО ИСКУСТВО 

1999-2000 – истраживач-приправник, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

2000-2004 – асистент-приправник, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

2005-2008 – истраживач сарадник, Институту за хемију, технологију и металургију (Центар за хемију)

2008-2009 – млађи асистент, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

2009-2013 – истраживач, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

2014–2019 – старији истраживач, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

2020 – водећи истраживач, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (Чланство у организацијама, радним телима, комисијама итд)

 • Члан Српског хемијског друштва
 • Члан Association of Analytical Communities, AOAC International
 • Члан Комисије за стандарде и сродне документе, Одељење за хемијске технологије, Института за стандардизацију Србије

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Безбедност хране. Проучавање дистрибуције перзистентних органских загађивача из животне средине у месу, производима од меса, риби, итд. Проучавање проблематике загађивача животне средине. Развој нових аналитичких метода које које су неопходне у поступку контроле хране, дефинисане европским  и националним законодавством.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 • Djinovic J, Popovic A, Jira W. 2008. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in different types of smoked meat products from Serbia. Meat Science, 80:449-456.
 • Djinovic J, Popovic A, Jira W. 2008. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in traditional and industrial smoked beef and pork ham from Serbia. European Food Research and Technology, 227:1191-1198.
 • Djinovic-Stojanovic J, Nikolic D, Vranic D, Babic J, Milijasevic M, Pezo L, Jankovic S. 2017. Zinc and magnesium in different types of meat and meat products from the Serbian market. Journal of Food Composition and Analysis, 59, 50-54.
 • Popovic AR, Djinovic-Stojanovic JM, Djordjevic DS, Relic DJ, Vranic DV, Milijasevic MP, Pezo LL. 2018. Levels of toxic elements in canned fish from the Serbian markets and their health risks assessment. Journal of Food Composition and Analysis, 67, 70-76.
 • Popović AR, Relić DJ, Vranić DV, Babić-Milijašević JA, Pezo LL, Đinović-Stojanović JM. 2018. Canned sea fish marketed in Serbia: their zinc, copper, and iron levels and contribution to the dietary intake. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (Arhiv za higijenu rada i toksikologiju), 69, 55-60.
 • Milicevic D, PetronijevicR, Petrovic Z, Djinovic Stojanovic J, Jovanovic J, Baltić T, Jankovic S. 2019. Impact of climate change on aflatoxin M1 contamination of raw milk with a special focus on climate conditions in Serbia. Journal of the Science of Food and Agriculture 99 (11), 5202-5210.
 • Milicevic D, Milešević J., Murinović M, Janković S, Đinović-Stojanović J, Zeković M, Maria Glibetić. 2021. Dietary Exposure and Risk Assessment of Aflatoxin M1 for Children Aged 1 to 9 Years Old in Serbia. Nutrients, 13, 4450.
 • Herceg Romanić S, Jovanović G, Mustać B, Đinović – Stojanović J, Stojić A, Čadež T, Popović A. 2021. Fatty acids, persistent organic pollutants and trace elements in small pelagic fish, eastern Mediterranean Sea. Marine Pollution Bulleten 170, 112654.