Ћирилица /Latinica

Др Бранка Боровић

Научни сарадник

Одељењe за пријем узорака и издавање лабораторијских извештајa

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 63 26 49 42
Тел:         +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: branka.borovic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2012 – Доктор биотехничких наука, Пољопривредни факултет – Земун, Универзитет у Београду

(„Молекуларна и технолошка карактеризација бактерија млечне киселине изолованих из сувих ферментисаних кобасица произведених на традиционалан начин“)

2010 – Магистар биотехничких наука, Пољопривредни факултет- Земун, Универзитет у Београду

1998 – Специјалиста микробиологије, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

 1994 - Дипломирани ветеринар, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2013 научни сарадник

2010 – 2013 истраживач  сарадник

2007– 2010старији технички сарадник – специјалиста

2005– 2007истраживач стручни саветник-специјалиста

2001– 2005специјалиста

1997– 2001истраживач приправник

РАДНО ИСКУСТВО

20092015 – руководилац Одељења за микробиолошка и имуноензимска испитвања

2007 – 2008– заменик руководиоца Одељења за микробиолошка и имуноензимска испитивања

2004 – 2005– заменик руководиоца Одељења за микробиолошка испитивања

2000 – 2004– Руководилац Одељења за микробиолошка испитивања

2000 – 2001– Технички директор

1998 – 2000 – Руководилац Одељења за микробиолошка истраживања

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Члан удружења микробиолога Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Безбедност хране, микробиологија хране и испитивање резидуа ветеринарских лекова  у храни анималног порекла.

Технолошка микробиологија са посебним освртом на изолацију и карактеризацију бактерија млечне киселине и њихову примену  у изради производа од меса и млека.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Janković Vesna, Đorđević Vesna, Lakićević Brankica, Borović Branka, Velebit B., Mitrović Radmila, 2012. Determination of Staphylococcal Enterotoxins in Cheese by immunoenzyme assays. Offical Journal of the Serbian Biological Society, Archives of Biological Sciences, 1449 – 1454, 2012, 64, 4, ISSN: 0354-4644;

Vesković-Moračanin Slavica, Obradović D., Velebit B., Borović Branka, Škrinjar Marija, Turubatović L. 2010. Antimicrobial properties of indigenous Lactobacillus sakei strain. Acta  veterinaria, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu,  59 – 66, 2010., 60, 1, ISSN: 0567-8315, Projekat: TR 20127;

Vesković-Moračanin Slavica, Obradović D., Velebit B., Borović Branka, Škrinjar Marija, Turubatović L. 2012. Diversity of moulds on the Petrovská klobása raw materials, casings and in the processing unit environment. Romanian Biotechnological Letters Journal, University of Buchares, Romania,7726 – 7736, 2012, 17, 6, ISSN: 1224-5984, Projekat: TR 31032;

Milijašević M., Babić Jelena, Spirić Aurelija, Jovanović Jelena, Lakićević Brankica, Borović Branka, Baltić M. Ž. 2011. Praćenje promena ukupnog broja mezofilnih bakterija i torimetrijske vrednosti u uzorcima sveže pastrmke upakovane u modifikovanu atmosferu i vakuum. Veterinarski glasnik, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, UDC: 619(05),   375 – 384, 2011, 65, 5-6.ISSN 03050-2457;

Velebit Branko, Teodorović Vlado, Borović Branka, 2011. Recent advances in understanding the virulence of enterohaemorrhagic Escherichia coli in food International 56th Meat Industry Conference, June 12-15th 2011, Tara. Tehnologija mesa, 52, 1, 52-60, 2011.

Borović Branka, Velebit Branko, Spirić Danka, 2013. Overview of indigenous epiphytic microflora in Serbian fermented sausages. Međunarodno 57. savetovanje industrije mesa – Perspektive održive proizvodnje. International 57th Meat Industry Conference Meat and Meat Products – Perspectives of Sustainable Production, Institut za higijenu i tehnologijumesa, 137 – 143, 10.06.2013.-12.06.2013., ISBN: 978-86-82547-07-5, Srbija. Projekat: TR 20127;

Janković Vesna, Borović Branka, Lakićević Brankica, Baltić Tatjana, Spirić Danka, 2012. Absence of banned anabolic steriods and chloramphenicol in Serbian Petrovac Sausage International Conference Biological Food Safety and Quality BFSQ 2012, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, 183 – 185, 04.10.2012. -0510.2012. ISBN: 978-86-7520-264-6, Srbija. Projekat: TR 20037;

Lakićević Brankica, Borović Branka, Janković Vesna, Karan Dragica, Lilić Slobodan, Ikonić Predrag, Baltić Tatjana, 2014. Survival and genetic characterization of Listeria spp. during the production of Petrovská klobása. II International Congress „Food Technology, Quality and Safety“, Institute for Food Technology, Novi Sad, Faculty of Technology, Novi Sad, 225 – 229, 28.10.2014. – 30.10.2014. ISBN: 978-86-7994-041-4, Srbija;

Lakićević Brankica, Velebit Branko, Borović Branka, Janković Vesna, Spirić Danka, Matekalo-Sverak Vesna, Lilić Slobodan, 2011. TEMPO, Most Probable Number Technique for the Enumeration Yeast and Moulds in Feed and Food Products. 3rd International Congress “New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production,Institutefor Animal Husbandry,Belgrade, UDC: 636.085.3, 1329 – 1335, 05.10.2011.- 07.10.2011., Srbija;

Lilić Slobodan, Saičić Snežana, Vranić Danijela, Trbović Dejana, Borović Branka, Velebit Branko, Lakićević Brankica, 2011. Salt and sodium content in dry fermented sausages and dried meat in Serbia. 57th International Congress of Meat Science and Technology (IComst, Belgian, Association of Meat Science and Technology (BAMST), 382 – 382, 07.08.2011. -12.08.2011., Belgija. Projekat: TR 31083;

Lakićević Brankica, Janković Vesna, Spirić Danka, Matekalo-Sverak Vesna, Mitrović Radmila, Borović Branka, Baltić Tatjana, 2012. Utvrđivanje prisustva stafilokoknih enterotoksina u namirnicama animalog porekla ELISA testom. Detection of staphylococcal enterotoxins in foodstuffs of animal origin by ELISA method. Tehnologija mesa, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, 50 -55, 2012, 53, 1, ISSN: 0494-9846;

Borović Branka, Baltić Tatjana, Lakićević Brankica, Janković Vesna, Mitrović Radmila, Jovanović Jelena, Lilić Slobodan 2014. Učestalost nalaza Listeria monocitogenes u hrani animalnog porekla spremnoj za konzumiranje. Tehnologija mesa, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, 117 – 122, 2014, 55, 2; ISSN:0494-9846. Projekat: III 46009 i TR 31083;

Borović Branka, Spirić Aurelija, Velebit Branko, Đorđević Vesna, Lakićević Brankica, Baltić Tatjana, Spirić Aurelija 2013. Evaluation of sensitivity of modified star protocol microbiological method for beta-lactame antibiotics detection in raw cow milk. Veterinarski glasnik, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, 163 – 173, 2013, 67, 3-4; ISSN:0350-2457. Projekat: III 46009;

Lakićević Brankica, Martinović Aleksandra, Baltić Tatjana, Lilić Slobodan, Borović Branka, Ikonić Predrag, Janković Vesna, 2014. Implementation of classical, molecular biological and immunoenzymatic methods in isolation and detection of Listeria monocytogenes in food

Food and Feed Research, Institute for Food Technology, Novi Sad, Faculty of Technology, Novi Sad, 19 – 30, 2014, 41,1;

Lilić Slobodan, Borović Branka, Vranić Danijela, 2014. Mogućnosti supstitucije natrijum-hlorida nekim hloridnim solima u procesu proizvodnje suvog svinjskog mesa. Tehnologija mesa, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, 176 – 183, 2014, 55, 2; ISSN:0494-9846. Projekat:III 46009 i TR 31083;

Velebit Branko, Lakićević Brankica, Borović Branka, Janković Vesna, Spirić Danka, Baltić Tatjana, 2013. Ispitivanje Shiga-like toksigenih Escherichia coli u proizvodima od mesa pomoću kvantitativnog PCR-a. Tehnologija mesa, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, 8-59, 2013, 54, 1; ISSN: 0494-9846;

Vesković-Moračanin Slavica, Borović Branka, Velebit Branko ,  2013.  Morfološke i biohemijske karakteristike prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline izolovanih iz Zlatarskog sira. Tehnologija mesa, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, 79 -59, 2013, 54, 1; ISSN: 0494-9846. Projekat: III 46009.