Ћирилица /Latinica

Монографија „Бактериоцини БМК- могућности примене у производњи ферментисаних кобасица“

Институт за хигијену и технологију меса помогао је издавање монографије „Бактериоцини БМК- могућности примене у производњи ферментисаних кобасица“, аутора др Славице Весковић, из едиције посебних издања „Задужбине Андрејевић“.

Према оцени рецензената у монографији „су приказани сви значајнији микроорганизми који су изоловани у различитим фазама технолошког процеса израде сремске кобасице произведене на традиционални начин у индустријским условима. Задатак је био да се испита способност продукције бактериоцина из одређених сојева БМК као и њихов потенцијални утицај на инхибицију раста и размножавања неких патогених бактерија које се храном могу унети у организам човека“. Такође, „радом је обухваћена не само укупна проблематика производње већ и елементи безбедности, квалитета и биолошке вредности једне од најважнијих трајних кобасица нашег поднебља. Указано је и на могућност коришћења заштитних култура (биопротектора) у непосредној пракси“ – др Лазар Турубатовић, научни саветник; др Радољуб Тадић, виши научни саветник.

Аутор др Славица Весковић је директор Сектора лабораторије Института за хигијену и технологију меса. У лабораторији Института радила је више од 11 година на решавању многобројних проблема из области микробиологије хране, а значајне су њене активности везане за увођење нових аналитичких метода из области изолације и идентификације БМК у лабораторијски рад. Самостално или као коаутор објавила је више од 40 научних и стручних радова. Активни је учесник домаћих и међународних конференција из области безбедности хране.