Ћирилица /Latinica

Јавне набавке 2017 – архива

ЈНМВ 3/2017 Бензин и ТНГ

ЈНМВ 1/2017 испорука електричне енергије

ЈНМВ 7/2017 набавка аутомобила теретних Н1 2 комада

Јавна набавка добара  у отвореном поступку – LC-MS/MS; Течни хроматограф са трипл квадрополним масеним детектором 2 комада. Редни бр. јавне набавке: 8/2017 

Jавна набавка мале вредности добара – огрев – дрво и угаљ ЈНМВ бр. 6/2017

Јавна набавка мале вредности – лиофилизатор  ЈНМВ бр. 02/2017

Jавна набавка мале вредности добара – материјал за одржавање личне хигијене ЈНМВ бр. 4/2017

Jавна набавка мале вредности добара – канцеларијски материјал  ЈНМВ бр.5/2017