Ћирилица /Latinica

Mонографија Гајење и квалитет меса шаранских риба

„Гајење и квалитет меса шаранских риба“  

Др Мирослав Ћирковић, Др Драгана Љубојевић, Др Николина Новаков, Др Весна Ђорђевић


У монографији „Гајење и квалитет шаранских риба аутора др Мирослава Ћирковића, др Драгане Љубојевић, др Николине Новаков учествовала је и др Весне Ђорђевић, научни сарадник Института за хигијену и технологију меса. Рукопис представља текст од преко 500.000 карактера, илустрован са 104 слике настао као резултат дугогодишњег рада аутора. Рецензенти ове публикације проф. др Иван Богут, проф. др Таниа Хубенова и проф. др Владо Теодоровић оценили су је као изузетно корисну за студенте пољопривреде, ветеринарске медицине, биологије и хумане медицине, рибарске стручњаке свих профила, нутриционисте, пољопривредне, ветеринарске и санитарне инспекторе. Сви заинтересовани за подручје гајења риба, исхране и квалитета меса риба могу у монографији наћи детаљније информације о овој проблематици.

У уводу аутори истичу значај шаранског рибарства у свету и код нас и рибе као намирнице. Србија се сврстава у ред земаља у којима се ципринидне рибе традиционално гаје. Поглавље „Анатомија и физиологија риба“ даје приказ основних анатомских и физиолошких карактеристика риба.

Слатководне врсте риба које су заступљене на шаранским рибњацима Републике Србије представља поглавље у коме су описани шаран и најзначајније врсте које се гаје на шаранским рибњацима укључујући и племените грабљивице.

Поглавље „Физичко-хемијски параметри воде потребни за производњу риба“ описује параметре (температура воде, боја, провидност, pH, садржај кисеоника и CO2, садржај амонијака, органске материје и др) који су неопходни за гајење риба.

У оквиру поглавља „Лабораторијски мрест шарана“ приказан је поступак припреме матице за мрест, хипофизирање матица, узимање млечи и икре, сам мрест и инкубирање икре.

Поглавље „Гајење шарана“ бави се системима гајења шарана и производњи по категоријама од једносмесечне млађи до производње конзумног шарана.

„Гајење допунских врста риба“ представља део у коме је приказана технологија гајења лињака, амура, толстолобика и сома.

Поглавље „Исхрана риба које се гаје на рибњацима“ даје приказ нутритивних потреба шарана и допунских врста у погледу садржаја протеина, масти, минерала и витамина. У оквиру поглавља „Кавезни систем гајења шарана“ приказана је технологија узгоја шарана у кавезима, у оквиру „Гајења топловодних риба у танковским системима“ приказан је потенцијал за гајење и технологија производње тилапије, афричког сома и европске јегуље.

Поглавље „Излов и транспорт риба“ даје приказ самог поступка излова, сортирања и транспорта рибе. Док се у поглављу „Зимовања риба“ говори о проблемима и спеифичностима везаним за период зимовања риба.

„Здравствена заштита и најчешће болести шаранских риба“ обрађује превентивне и профилактичке мере  које треба спроводити на шаранским рибњацима и даје приказ најчешћих болести вирусне, бактеријске и паразитске етиологије.

Поглавље „Квалитет меса шарана и других слатководних риба“ приказује хемијски састав меса риба и садржаја незасићених масних киселина у зависности од различитих фактора (исхрана, систем гајења, врста, старост и др.).

„Рандман ципринидних врста риба“ представља поглавље где су приказани резултати рандмана шарана и осталих ципринида, а поглавље „Производа од меса ципринидних врста риба“ даје приказ најзначајнијих производа од којих је акценат стављен на рибље кобасице.

Поглавље „Оцена свежине рибе“ приказује органолептичке карактеристике и остале методе за разликовање свеже рибе и рибе непожељне за исхрану.

У оквиру литературе приказан је списак свих радова цитираних у монографији при чему су радови аутора и коаутора који се налазе у СЦИ часопсима болдовани и где се види да аутор и сви коаутори имају више од 7 радова са SCI листе.