Ћирилица /Latinica

Dr Jelena Jovanović odbranila doktorsku disertaciju na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu

5. januara 2021.

Dr Jelena Jovanović odbranila doktorsku disertaciju na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu

Na Katedri za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu,  Jelena Jovanović, viši stručni saradnik iz Instituta za higijenu i tehnologiju mesa, odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Učestalost nalaza Campylobacter spp. na trupovima živine i njihova osetljivost na antimikrobne lekove“. Komisija za odbranu disertacije bila je u sledećem sastavu – mentori: prof. dr Vlado Teodorović, Fakultet veterinarske medicine i dr Vesna Đorđević, naučni savetnik, Institut za higijenu i tehnologiju mesa; prof. dr Neđeljko Karabasil, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine; prof. dr Dragan Vasilev, Fakultet veterinarske medicine i dr Tatjana Baltić, naučni saradnik iz Instituta za higijenu i tehnologiju mesa.

Vesti