Ћирилица /Latinica

Микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања


У Одељењу за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања Института спроводе се микробиолошка испитивања безбедности хране, хране за животиње дијететских производа, предмета опште употребе и узорака површина у контакту са храном.

Одељење у раду користи 65 акредитованих метода, којима су обухваћени сви познати патогени микроорганизми у храни (салмонеле, ешерихије, клостридије, стафилококе итд.), али и узрочници квара хране. Методе су већином стандардизоване како би се обезбедила препознатљивост резултата испитивања у националном и међународном промету хране. Годишње се испита око 31.000 узорака.

Поред испитивања безбедности, сарадници Одељења већ 15 година молекуларно-биолошким методама испитују и вештаче случајеве фалсификовања хране-најчешће у виду додавања нисковредних делова ткива појединих врста животиња без декларисања састава.
Пратећи захтеве државних органа, Одељење спроводи испитивања присуства и квантификацију садржаја ГМО у храни, храни за животиње и дијететским производима.

Сарадници су укључени у решавање проблема извоза српског јагодичастог воћа на тржиште ЕУ, САД и Јапана, тако да смо у овом тренутку једина акредитована лабораторија у Републици Србији (и на Балкану) за испитивање присуства Норовируса и вируса хепатитиса А.

У циљу држања корака са развијеним земљама ЕУ, као и одржавању компетитивности, Одељење има лидерску, координативну и промотивну улогу у следећим активностима:

  • Постизањe националне референтности за испитивање појединих алиментарних патогена;
  • Праћењe јерсиниозе, вибриозе, ботулизма као и преваленцији калицивируса и вируса хепатитиса А у храни и храни за животиње;
    Унапређењe микробиолошких параметара у хигијени процеса клања, обраде и расецања меса;
  • Развој и успостављање мониторинг програма за фекалне контаминенте и Listeria monocytogenes у објектима индустрије меса;
  • Унапређењe комуникације о ризицима по безбедност хране (меса) у међусобном односу државни органи-индустрија-потрошачи;
  • Развој, оптимизација и валидација метода за испитивање нових алиментарних патогена, укључујући апликацију масено-спектрометријске хроматографије за идентификацију микроорганизама;
  • Развој и успостављање интегрисаног система мониторинга зооноза и зоонотских алиментарних патогена на територији Републике Србије (нарочито микроорганизама из родова Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes, као и Shiga-like токсигене Escherichia coli), праћење њихове отпорности на антимикробна средства као и размену података у вези са зоонозама и њиховим узрочницима у ланцу хране/меса;
  • Анализа микробиолошких ризика и категоризацији ризика по приципу „врста хране/алиментарни патоген“