Ћирилица /Latinica

Владимир Корићанац

Истраживач  сарадник

Одељење за хемијска и физичко-хемијска испитивања,

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Тел:         +381 11 26 50 655 (лок.129)
Факс:       +381 11 26 51 825
E-mail: vladimir.koricanac@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2013 – докторске академске студије фармацеутских наука – модул Броматологија, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду,

2013 – мастер физикохемичар, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

2011 – дипломирани физикохемичар, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2013 истраживач приправник, ИНМЕС,

2012 – 2013 – приправник за истраживача, Институт за хигијену и технологију меса, (ИНМЕС)

 

РАДНО ИСКУСТВО

2013 истраживач приправник, ИНМЕС

2012 – 2013 – приправник за истраживача, Институт за хигијену и технологију меса, (ИНМЕС)

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Хемија хране, хране за животиње и дијететских производа.

Инструменталне физичкохемијске методе.

Утицај исхране на здравље, безбедност хране и процене ризика. 

Функционална храна.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Korićanac Vladimir, Vranić Danijela, Lilić Slobodan, Milićević Dragan, Šobajić Slašana, Zrnić Milica (2015). Total phosphorus content in various types of cooked sausages from the Serbiam market. The 58th International Meat Industry Conference (MeatCon2015), Zlatibor, Serbia, October 4-7, 2015, publ. in: Procedia Food Science 5 (2015), 152-155

Danijela Vranić, Dragan Milićević, Vladimir Korićanac, Dejana Trbović, Jelena Babić, Danijela Šarčević, Vojin Vranić (2013). Cholesterol and total lipids content in raw and heat-processed chicken meat. International 57th Meat Industry Conference, 10-12 June 2013, Belgrade, Serbia, Proceedings on USB, P-18, 239-244

Ivana Branković Lazić, Korićanac Vladimir, Pavlović M, Lilić S, Danka Maslić-Strizak, Ljiljana Spalević, Pejkovski Z. (2013). Content of Sodium Chloride and Sodium in Burgers from Retail. International 57th Meat Industry Conference, 10-12 June 2013, Belgrade, Serbia, Proceedings on USB, P-18, 239-244

Vranić Danijela, Milićević Dragan, Korićanac Vladimir, Trbović Dejana, Babić Jelena, Petrović Zoran, Parunović Nenad (2014). Sadržaj holesterola i ukupne masti u sirovom i termički tretiranom komercijalno proizvedenom pilećem mesu sa dve farme. Tehnologija mesa 55 (2), 130-141.

Lilić Slobodan, Branković Ivana, Korićanac Vladimir, Vranić Danijela, Spalević Ljiljana, Pavlović Miloš, Lakićević Brankica (2015). Reducing sodium chloride content in meat burgers by adding potassium chloride and onion. The 58th International Meat Industry Conference (MeatCon2015), Zlatibor, Serbia, October 4-7, 2015, publ. in: Procedia Food Science 5 (2015), 164-167.

Vranić Danijela, Nikolić Dragica, Korićanac Vladimir, Stanišić Nikola, Lilić Slobodan, Djinović-Stojanović Jasna, Parunović Nenad (2015). Chemical composition and cholesterol content in M. Longissimus dorsi from free-range reared Swallow-belly Mangalitsa: the effect of gender. The 58th International Meat Industry Conference (MeatCon2015), Zlatibor, Serbia, October 4-7, 2015, publ. in: Procedia Food Science 5 (2015), 316-319.

Milićević Dragan, Trbović Dejana, Petrović Zoran, Jakovac-Strajn Breda, Nastasijević Ivan, Korićanac Vladimir (2015). Physicochemical and functional properties of chicken meat. The 58th International Meat Industry Conference (MeatCon2015), Zlatibor, Serbia, October 4-7, 2015, publ. in: Procedia Food Science 5 (2015), 191-194.

Vranić D, Đorđević V, Petronijević R, Korićanac V, Matekalo-Sverak V, Trbović D, Lilić S (2013). Level of degradation of deep-frying oils and fats from restaurants. 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, RAFA 2013. Prague, Czech Republic, November 5–8, 2013. Book of Abstracts, P-1, 399.

Đorđević Vesna, Vranić Danijela, Trbović Dejana, Korićanac Vladimir, Ćirković Miroslav, Ljubojević Dragana, Milijašević Milan (2014). Impact of frying on chemical parameters of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) meat quality. II International Congess“Food Technology, Quality and Safety“, 28-30.10.2014., Novi Sad, Serbia, Abstract book, 45.

Korićanac Vladimir, Vranić Danijela, Matekalo-Sverak Vesna, Đorđević Vesna, Đinović Stojanović Jasna, Lilić Slobodan, Petrović Zoran (2014). Rapid determination of total polar materials in used deep-frying sunflower oils from restaurants. II International Congess“Food Technology, Quality and Safety“, 28-30.10.2014., Novi Sad, Serbia, Abstract book, 187.