Ћирилица /Latinica

Тамара Герић

Стручни  сарадник

Одељење за пријем и издавање лабaрторијских извештаја

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Тел:         +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: tamara.geric@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2010 – уписане докторске студије, Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Смер прехрамбене технологије

2006 – Специјализација из епизоотиологије заразних и паразитских болести, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

1998 – доктор ветеринарске медицине, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2014 истраживач сарадник

2011 – 2014 истраживач приправник

2010 – 2011 млађи стручни сарадник специјалиста

РАДНО ИСКУСТВО

2012 – одељење за пријем и издавање лабораторијских извештаја

2010 – 2012 – одељење за научну и стручну сарадњу

2005 – 2008 – Послодавац «Банком» – ветеринар у на пословима заступања инопроизвођача лекова за употребу у ветерини

2002 – 2004 – Послодавац «Фарманима» – ветеринар у на пословима заступања инопроизвођача лекова за употребу у ветерини

2000 – 2001 – Послодавац «Савезно министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде» – сектор за ветерину

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Члан Ветеринарске коморе Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Безбедност и квалитет хране анималног порекла, безбедност и квалитет хране за животиње

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Novaković , T. Gerić, T. Bošković, J. Jovanović,  S. Janković,  S.Stefanović  (2010.) „Značaj kontinuiranog ispitivanja prisustva kontaminenata u jetri goveda, svinja i brojlera“ Veterinarski glasnik , 367 – 374,vol. 64.broj 5-6.

Škrinjar, D. Jakić Dimić, V. Šošo, N. Blagojev, T. Gerić (2011) „Rezultati mikoloških i mikotoksikoloških ispitivanja hraniva na bazi kukuruza namenjenih za ishranu krava muzara“ Veterinarski glasnik – rad prihvaćen za štampanje u vol. 65. u broju 5-6 2011.

Lazar Turubatovic, Slavica Vesković, Tamara Geric, (2011). „Harmonization of Serbian and EU food safety regulations“  EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design 2011 – Macedonia, 22-23;09.

Lazar Turubatović, Snježana Pupavac, Tamara Gerić, Slavica Vesković-Moračanin, Radoslav Turubatović (2013). Accreditation of Conformity Assesment Bodies (CAB) in Serbia. Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 4, pp. 3-9.

Lazar Turubatović, Zorica Novaković, Tamara Gerić, Slavica Vesković-Moračanin, Radoslav Turubatović (2014). Industrial slaughtering and animal welfare. Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 6, pp. 171-175.

Lazar Turubatović, Slavica Vesković Moračanin, Tamara Gerić (2012): Harmonization of Serbian and EU Food Safety Regulations, World Congress on Hygienic Engineering & Design, 2011 – Macedonia, Journal of Food hygienic engineering and design, Vol 1, 162-165.

Lazar Turubatović, Slavica Vesković-Moračanin, Tamara Gerić (2012). Food safety regulation – compliance, adaptation andenforcment, 6th Central European Congress on Food, Novi Sad, Serbia, 23-26 May,, Poljoprivredni fakultet Zemun-Beograd, Institut za prehrambene tehnologije Novi Sad, Tehnološki fakultet Novi Sad, Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd, Knjiga apstrakata, 529-530.