Ћирилица /Latinica

Др Слободан Лилић

Научни саветник

Одељење за пријем узорака и издавање лабораторијских извештаја

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 63 1060 759
Тел:        +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: slobodan.lilic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2007 – Доктор медицинских наука – ветеринарска медицина

Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

(Испитивање утицаја инфекције бројлера протозоом Eimeria tenella на производне резултате пилића у тову и неке параметре квалитета меса)

2000 – Магистар ветеринарских наука

Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

(Испитивање важнијих чинилаца од значаја за одрживост и квалитет сушеног свињског меса)

1995 – Дипломирани ветеринар, смер ветеринарска медицина

Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

1997-2005 – истраживач приправник, ИНМЕС

2005-2008 – истраживач сарадник, ИНМЕС

2008-2013 – научни сарадник, ИНМЕС

2013-данас – виши научни сарадник, ИНМЕС

Учешће у научноистраживачким пројектима

2008-2009 „Унапређење система управљања безбедношћу и квалитетом у процесима производњи традиционалних производа од меса са оствареном заштитом географског порекла“, евиденциони број 20121

2008-2010 „Одрживост ланца масовне производње хране“, евиденциони број 20066

2011-2016 „Унапређење и развој нових технолошких поступака у производњи намирница анималног порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту“, евиденциони број ИИИ 46009

Руковођење научноистраживачким пројектима

2011-2016 „Смањивање садржаја натријума у производима од меса – технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти“, евиденциони број ТР 31083

РАДНО ИСКУСТВО

2015-2016 – Старији истраживач у Одељењу за пријем узорака и издавање лабораторијских извештаја

2010-2015 – Помоћник директора за биотехнолошки развој (Руководилац Лабораторије за биотехнолошка истраживања и контролу безбедности и квалитета хране)

2008-2010 – Заменик руководиоца Одељења за научну и стручну сарадњу

2008 – Истраживач у Одељењу за научну и стручну сарадњу

2007-2008. – Заменик директора Сектора Лабораторије

2004-2007 – Руководилац Одељења за пријем узорака и издавање лабораторијских извештаја.

2002-2004 – Истраживач приправник у Одељењу за органолептику

2001-2002 – Руководилац Одељења за пријем узорака и издавање извештаја

1997-2001 – Истраживач приправник у Одељењу за хигијену и технологију меса, контролу квалитета и органолептичка испитивања са експерименталном радионицом

1996-1997 – Приправник у Одељењу за хигијену и технологију меса, контролу квалитета и органолептичка испитивања са експерименталном радионицом

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Сензорски оцењивач меса и производа од меса на Новосадском сајму

Председник програмског одбора 57. Међународног Саветовања индустрије меса, Београд, 2013.

Члан уређивачког савета часописа „Food and Feed Research“, издавач Институт за прехрамбене технологије, Нови Сад

Члан Друштва прехрамбених технолога

Члан међународне професионалне асоцијације Deutsche Landwirtschafts-Gesellschafts (DLG), Frankfurt am Main, чији је и сензорски оцењивач

Похађање курса „2002 China TCDC International Training Course on Processing of Chinese and Western Style Meat Products“ u CMRC (China Meat Research Center), 2002, Пекинг, Народна Република Кина (Добитник стипендије Владе Народне Републике Кине)

Студијски боравак у Department of Animals Science, College of Food, Agricultural and Environmental Science, Columbus, Ohio, Сједињене Америчке Државе, 2008

(Добитник стипендије Norman Bourlaug fellowship (The Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Fellows Program), USDA (United States Department of Agriculture) Washington)

Консалтинг са субјектима у пословању храном

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Безбедност и квалитет хране анималног порекла, сензорско оцењивање, смањивање садржаја соли и натријума у производима од меса, развој нових производа од меса са смањеним садржајем натријума

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Lilić Slobodan, Matekalo-Sverak Vesna (2011). Salt reduction in meat products – challenge for meat industry – invited paper, 56th International Meat Industry Conference, 12th-15th June, Tara, Serbia, Tehnologija mesa, Volume 52, 1, 22-30

Slobodan Lilić, Vesna Matekalo-Sverak, Danijela Vranić (2013), Salty Taste – The Need or the Habit. Proceedings International 57th Meat Industry Conference Meat and meat products – perspectives of sustainable production, Belgrade, Serbia, June 10-12th, 48-53

Kurcubic V., Maskovic P., Vujic J., Vranic D., Veskovic-Moracanin S., Okanović Dj., Lilic S. (2014). Antioxidant and antimicrobial activity of Kitaibelia vitifolia extract as alternative to the added nitrite in fermented dry sausage, Meat Science, 4, Vol. 97, 459-467

Kurcubic V., Maskovic P., Karan D., Veskovic-Moracanin S., Okanovic Dj., Lilic S., Dzinic N. (2014). Sensory properties of sausage fortified by Kitaibelia vitifolia extract. Agro Food Industry Hi-Tech, 1, Vol. 25, 16-19

Lilić, S. Dimitrijević, T. Ilić (2013). Importance of coccidiosis in poultry production. Proceedings 10th International Symposium „Modern Trends in Livestock Production“ Belgrade, Serbia, 2-4 October, 261-278.

Lilić, D. Vranić (2015). Salt reduction in meat products – better and healthier future. Proceedings of the 4th International Congress, New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production, Belgrade, Serbia, October 7 – 9, 246-262.

Lilic S., Saicic S., Vranic D., Trbovic D., Borovic B., Velebit B., Lakicevic B. (2011). Salt and sodium content in dry fermented sausages and dried meat in Serbia. 57th International Congress of Meat Science and Technology, 7-12th August, Ghent, Belgium, USB Proceedings, P382, 1-4.

Lilić, D. Šefer, S. Dimitrijević, T. Ilić, S. Ivanović, V. Matekalo-Sverak (2011). Growth performances of broilers hybro G+ provenience. 3rd International Congress „New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production“, Belgrade-Zemun, Republic of Serbia, 5-7th October, Biotechnology in animal husbandry, Volume 27, 4, 1643-1648.

Slobodan Lilić, Branka Borović, Branko Velebit, Brankica Lakićević, Mladen Rašeta, Jelena Jovanović, Ivana Branković (2012). Microbial profile of dried pork produced with lower salt content. 6th Central European Congress on Food „CEFood Congress, 23rd-26th May, Novi Sad, Serbia, Proceedings, 856-860.

Slobodan Lilić, Nikola Stanišić, Dragica Karan, Mladen Rašeta, Ivana Branković, Jelena Jovanović, Mirjana Lukić (2012). Some parameters of dried pork produced with lower salt content. 6th Central European Congress on Food „CEFood Congress, 23rd-26th May, Novi Sad, Serbia, Proceedings, 775-779.

Djordje Okanović, Vladimir Kurćubić, Pavle Mašković, Marija Jokanović, Danijela Vranić, Slobodan Lilić, Natalija Džinić (2012). Influence of Kitaibelia vitifolia extract on colour and texture of sremska sausage. XV International Feed Technology Symposium, COST – „Feed for Health“ joing Workshop, 03-05 October, Novi Sad, Serbia, Proceedings, 166-171.

Ivana Branković-Lazić, Vladimir Korićanac, Miloš Pavlović, Slobodan Lilić, Danka Maslić-Strižak, Ljiljana Spalević, Zlatko Pejkovski (2013). Content of sodium chloride and sodium in burgers from retail. Proceedings, International 57th Meat Industry Conference, June 10-12, Belgrade, Serbia, 235-238.

Mirjana Milanović-Stevanović, Slobodan Lilić, Dragica Karan, Mirjana Lukić, Nenad Parunović, Jelena Babić, Srđan Stefanović (2013). Sensory perception of various sodium chloride and potassium chloride water solutions. Proceedings, International 57th Meat Industry Conference, June 10-12, Belgrade, Serbia, 226-230.

Nikola Stanišić, Milica Petrović, Nenad Parunović, Slobodan Lilić, Čedomir Radović, Marija Gogić, Maja Petričević (2013). Physicochemical properties of meat from three different pig breeds. Proceedings, International 57th Meat Industry Conference, June 10-12, Belgrade, Serbia, 190-193.

Lilić S., Branković I., Pavlović M., Borović B., Rašeta M., Spalević Lj., Maslić-Strižak D. (2014). Sensory properties of cevapcici produced with various chloride salts. Proceeding of II International Congress „Food Technology, Quality and Safety“, 385−390.

Lilić S., Matekalo-Sverak V., Vranić D., Karan D., Rašeta M., Nikolić D., Lukić M. (2014). Possibility of use potassium chloride in the fresh sausages production. Proceeding of II International Congress „Food Technology, Quality and Safety“, 55−59.

Vladimir Kurćubić, Slobodan Lilić, Danijela Vranić, Branko Velebit, Branka Borović, Đorđe Okanović (2014). The effect of sodium reduction on the physico-chemical quality and safety of hot dogs. Proceeding of II International Congress „Food Technology, Quality and Safety“, 60-65.

Ivana Brankovic Lazic, Mladen Raseta , Dragica Nikolic , Mirjana Lukic , Dragica Karan, Slobodan Lilic (2015). Reducing the sodium chloride content in chicken pate by using potassium and ammonium chloride. International 58th Meat Industry Conference “Meat Safety and Quality: Where it goes?”.Procedia Food Science 5 ( 2015 ) 22 – 25.

Slobodan Lilic, Ivana Brankovic, Vladimir Koricanac, Danijela Vranic, Ljiljana Spalevic, Milos Pavlovic, Brankica Lakicevic (2015). Reducing sodium chloride content in meat burgers by adding potassium chloride and onion. International 58th Meat Industry Conference “Meat Safety and Quality: Where it goes?”. Procedia Food Science 5 ( 2015 ) 164 – 167.

Vladimir Kurćubić, Đorđe Okanović, Slobodan Lilić, Jasmina Gubić, Danijela Vranić (2015). The effect of sodium content reduction on colour of hot dogs. IV International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, Jahorina 04.03-06.03.2015., Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina.

Ivanovic Snezana, Popov-Raljic Jovanka V, Baltic Milan Z, Zujovic Miroslav, Tomic Zorica, Lilic Slobodan, Pavlovic Ivan (2011). Chemical and sensory characteristics of Bunte Deutsche Edelziege and Balkan goat meat. African Journal of Biotechnology, Volume 10, 80, 18433-18439.

Lilić Slobodan, Matekalo-Sverak Vesna, Vranić Danijela (2012). Percepcija slanog ukusa i preferenca prema natrijum-hloridu. Tehnologija mesa, Volume 53, 2, 62–70.

Hengl B., M. Šperanda, T. Šperanda, G. Kralik, M. Đidara, S. Lilić (2012). Eterična ulja: utjecaj na tov brojlera, udio osnovnih dijelova u trupu i senzorna svojstva mesa. Meso, Volumen XIV, srpanj-kolovoz, 4, 312-315.

Pavlovski, Z. Škrbić, N. Stanišić, S. Lilić, B. Hengl, M. Lukić, V. Petričević (2013). Differences in fatty acid composition of meat between naked neck and two comercial broiler chicken breeds. Biotechnology in Animal Husbandry, 29 (3), 467-476.

Lilić Slobodan, Branković Lazić Ivana, Jovanović Jelena, Matekalo-Sverak Vesna, Karan Dragica, Milanović-Stevanović Mirjana, Lukić Mirjana (2013). Mogućnosti proizvodnje pileće jetrene paštete sa smanjenim sadržajem natrijum-hlorida. Tehnologija mesa, 54, 2, 144-149.

Stanišić, N. Parunović, M. Petrović, Č. Radović, S. Lilić, S. Stajić, M. Gogić (2014). Changes in chemical and physicochemical characteristics during the production of tradiotional sremska sausage. Biotechnology in Animal Husbandry, 30 (4), 705-715.

Šarčević Danijela, Lilić Slobodan, Vranić Danijela (2014). Redukcija soli u ishrani ljudi – globalna strategija u 21. veku. Tehnologija mesa, 55, 2, 162-168

Đorđe Okanović, Vladimir Kurćubić, Slobodan Lilić, Jasmina Grubić, Branka Borović (2015). The influence of sodium reduction on the quality and safety of hot dogs.Quality of life, 6 (1-2):25-31.