Ћирилица /Latinica

Др Саша Јанковић

Виши научни сарадник

Одељење за испитивање резидуа

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 69 677 471
Тел:         +381 11 26 50 655

E-mail: sasa.jankovic@inmes.rs

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2015 – доктор медицинских наука – фармација, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду

(Процена ризика при експозицији органохалогеним контаминантима и тешким металима путем хране))

1997 – дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду

2023 – специјалиста токсиколошке хемије, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2021 – виши научни сарадник, ИНМЕС

2016 – научни сарадник, ИНМЕС

2015 старији технички сарадник, ИНМЕС

2008 – 2014 истраживач сарадник, ИНМЕС,

2005 – 2007 истраживач стручни сарадник, ИНМЕС

19992004 истраживач приправник, ИНМЕС,

1997 – 1998 – приправник за истраживача, Институт за хигијену и технологију меса, (ИНМЕС)

 

РАДНО ИСКУСТВО

2009 – руководилац Одељења за испитивање резидуа

2007 – заменик руководиоца Одељења за хемијска и физикохемијска испитивања

2006 – руководилац Одељења за испитивање резидуа

1997 – 2005 – сарадник Одељења за испитивање резидуа

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Члан Друштва токсиколога Србије

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Разрада, валидација и примена метода инструменталне хемијске анализе хемиотерапеутика и загађивача околине  у ткивима и органима животиња, намирницама, храни за животиње и предметимаопште употребе. Утврђивање степена контаминације токсичних супстанци у намирницама, механизама токсичности и процена ризика контаминаната по здравље.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 • Jančić, M. Medenica, D. Ivanović, S. Janković, A. Malenović, Monitoring of fosinopril sodium impurities by liquid chromatography-mass spectrometry including the neural networks in method evaluation. Journal of Chromatography A. 2008; 1189; p.366–373;
 • Janković, Aurelija Spirić, Tatjana Radičević, S. Stefanović. Monitoring rezidua u životinjama i primarnim proizvodima animalnog porekla. Veterinarski glasnik; 2008; 62; 5-6; p. 383-394.
 • Buha Aleksandra, Antonijević Biljana, Milovanović Vesna, Janković Saša, Bulat Zorica, Matović Vesna; Polychlorinated biphenyls as oxidative stress inducers in liver of subacutely exposed rats: Implication for dose-dependence toxicity and benchmark dose concept. Environmental research.  Elsevier;DOI:10.1016/j.envres.2014.11.005; Strana od-do:309 – 317;Godina, volumen, broj:2014, 0, ;ISSN:0013-9351;
 • Antonijević Biljana, Janković Saša, Ćurčić Marijana, Durgo Ksenija, Stokić E., Srdić B., Tomić-Naglić D. Risk characterization for mercury, dichlorodiphenyltrichloroethane and polychlorinated biphenyls associated with fish consumption in Serbia. Food and Chemical Toxicology; 2011; 49; 10; p. 2586 – 2593.
 • Drago M. Djordjevich, Silvio R. De Luka, Ivan D. Milovanovich, Saša Janković, Srdjan Stefanović, Slavica Vesković-Moračanin, Saša Ćirković, Andjelija Ž. Ilić, Jasna L. Ristić-Djurović, Alexander M. Trbovich. Hematological parameters’ change in mice subchronically exposed to static magnetic fields of different orientations. Ecotoxicology and Environmental Safety; 2012; 81; p. 98-105.
 • Saša Janković, Marijana Ćurčić, Tatjana Radičević, Srđan Stefanović, Mirjana Lenhardt, Ksenija Durgo, Biljana Antonijević. Non-dioxin-like PCBs in ten different fish species from the Danube river in Serbia. Environmental Monitoring and Assessment; 2011; 180; 1-4; p. 153-163.
 • Dragan Milićević, Verica Jurić, Srđan Stefanović, Tatjana Baltić, Saša Janković. Evaluation and Validation of Two Chromatographic Methods (HPLC-Fluorescence and LC-MS/MS) for the Determination and Confirmation of Ochratoxin A in Pig Tissues. Archives of Environmental Contamination and Toxicology; 2010; 58; 4; p. 1074-1081.
 • Ćurčić Marijana, Janković Saša, Jačević Vesna, Stanković Sanja, Vučinić Slavica, Durgo Ksenija, Bulat Z., Antonijević Biljana. Combined effects of cadmium and decabrominated diphenyl ether on thyroid hormones in rats. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju; 2012;   63;   3;   p.   255 – 261.
 • Spirić Danka M., Đinović Jasna M., Janković Vesna V., Velebit Branko M., Radičević Tatjana M., Stefanović Srđan M., Janković Saša D. Study of aflatoxins incidence in cow feed and milk during 2013. Hemijska industrija; 2014; DOI 10.2298/HEMIND 1406190875.
 • Dragan Milicevic, Radivoj Petronijevic, Zoran Petrovic, Jasna Djinovic Stojanovic, Jelena Jovanovic, Sasa Jankovic, Tatjana Baltić; Impact of climate change on aflatoxin M1 contamination of raw milk with a special focus on climate conditions in Serbia. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2019; https://doi.org/10.1002/jsfa.9768
 • Aleksandra Buha Djordjevic, Vesna Milovanovic, Marijana Curcic, Evica Antonijevic Miljakovic, Zorica Bulat, Danijela Djukic-Cosic, Sasa Jankovic, SlavicaVučinić, A. Wallace Hayes, Biljana Antonijevic. New insight into the perplexing toxic features of PCBs: A study of nephrotoxicity in an animal model, Environmental Research, (2023), 15:217:114829, Available online 21 November 2022.
 • Marija S. Stankovic, Silvio R. De Luka, Sasa Jankovic, Srdjan Stefanovic, Maja Stojanovic, Jelena Nesovic-Ostojic, Nina Japundzic-Zigon, Alexander M. Trbovich, ST2 and the alteration of cobalt, sodium, potassium and calcium concentration in acute inflammation, Experimental and Molecular Pathology 128 (2022) 104820
 • Saša Janković, Milena Stošić, Evica Antonijević Miljaković, Marijana Ćurčić, Danijela Đukić Ćosić, Aleksandra Buha Đorđević, Zorica Bulat & Biljana Antonijević. Cadmium dietary exposure assessment in the adult population and pre-school children in the Republic of Serbia, Food Additives & Contaminants: Part A, (2022), 40(1):67-80.