Ћирилица /Latinica

Др Иван Настасијевић

 Виши научни сарадник

Сектор за научно-техничку сарадњу

 

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 64 21 81 654

Тел: +381 11 26 50 655

Е-маил: ivan.nastasijevic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2008 – Доктор ветеринарских наука, Департман за ветеринарску медицину/Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду (“Оцена ризика и контролне опције за Escherichia coli О157:H7 у ланцу говеђег меса”)

2005 – Магистар биохемијских наука, Хемијски Факултет/Департман за биохемију, Универзитет у Београду (“Испитивање дејства пероксосирћетне киселине на липидну компоненту бактеријских спора и допринос стандардизацији теста за оцену ефикасности”)

1996 – Доктор ветеринарске медицине, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

 

Обуке

2021 European Institute of Innovation and Technology (EIT) & Faculty of Management, University of Warsaw, Food Government Executive Academy (EIT Food GEA), Edition 2021 (Development of skills for inter-regional cooperation linked to the Research and Innovation Smart Specialization Strategies (RIS3); Dissemination of knowledge on recent trends in agri-food innovations)

2020 – Change Management – Organizational Capacity for Change (Certificate No. 1629-15035077; Alison, Galway Technology Park Parkmore, Galway H91 E309, Ireland)

2014 – Introduction to Negotiation Skills (Consensus Building Institute, Boston, Massachusetts, US)

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2018 – текуће: виши научни сарадник

2009; 2014 – 2018: научни сарадник

2005 – 2009: истраживач сарадник

2002 – 2005 – стручни сарадник

 

Усавршавање у иностранству

2007 – Norman-Borlaug Fellowship  (United States Meat Animal Research Center „Roman L. Hruska“ (USMARC), Clay Center, Nebraska, USDA Agriculture Research Service (ARS)

2002 – Veterinary Biologics Training Program (USDA/WHO Institute for International Cooperation in Animal Biologics (IICAB), Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Ames, Iowa, USA)

 

РАДНО ИСКУСТВО

2020 – текуће – Виши научни сарадник, Сектор за научно-техничку сарадњу, ИНМЕС

2015 – 2020 – Помоћник директора, Руководилац Сектора за развој и трансфер технологија, ИНМЕС

2014 – 2015 – Научни сарадник, Сектор за развој и трансфер технологија, ИНМЕС

2009 – Научни сарадник & координатор менаџмент система (ISO 17025, ISO 9001), Сектор за развој и трансфер технологија, ИНМЕС

2005 – 2009 –  Истраживач-сарадник & координатор менаџмент система (ISO 17025, ISO 9001), Сектор за развој и трансфер технологија, ИНМЕС

2002 – 2005  – Стручни сарадник

2000 – 2002 – Савезни ветеринарски инспектор, Савезна ветеринарска служба (ветеринарско-санитарни надзор и оцењивање извозних објеката), Савезно министарство пољопривреде, Савезна Република Југославија

1998 – 2000 – Републички ветеринарски инспектор, Републичка ветеринарска служба, (ветеринарско-санитарни надзор и оцењивање објеката), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Република Србија

1996 – 1998 – Општа ветеринарска пракса (DVM), Ветеринарска клиника “Mima”, Београд, Србија

Остало:

2008-2009; 2014-2019 – Предавач (припрема наставног програма и извођење обуке, област безбедност хране), Центар ветеринарске службе, Управа за војно здравство, Министарство одбране Републике Србије

 

Међународно радно искуство:

2020 – Adjunct Professor, Specialization in Food Inspection, Module: Precision Livestock Farming in Food Safety Context; Risk based meat inspection and integrated meat safety assurance. Department of Veterinary Science, University of Parma, Italy.

2019 – 2023 – Management Committee (MC) member, COST Action 18105: Risk based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS)

2018 – 2019 – Representative of Veterinary Chamber of Serbia in Union of European Veterinary Hygienists (UEVH), Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

2017 – current Representative of Republic of Serbia in Global Microbial Identifier – GMI (The genomic epidemiological database for global identification of microorganisms)

2009 – 2014 –  Technical expert, Food Safety (UN P4), Project Manager: “Strengthening Food Control Institutions in Albania”, World Health Organization Regional Office for Europe (WHO EURO)

2012 – 2015 – Adjunct Professor, Master degree course, Module: Managing Food Safety. University of Central Lancashire (UCLan), Preston, United Kingdom.

2011 – 2013 – Adjunct Professor, Master degree course, Module: Monitoring and evaluation of mutagenic, carcinogenic and teratogenic environmental risks. Faculty of Medicine, Department of Hygiene and Public Health, University of Catania, Italy.

2008 – 2009 – Adjunct Professor, Bachelor degree course, Specialization: Public Health Nutrition and Food Policy, Module: Managing Food Safety. Metropolitan University College, Copenhagen, Denmark.

2004 – 2010 – Lecturer, International Training Courses for Competent Authorities, Specialization: Epidemiology of zoonotic foodborne pathogens – monitoring, surveillance and reporting, Module: Food Safety, HACCP, Audit of Food Safety Management Systems. WHO MZCC (Mediterranean Zoonoses Control Centre), Athens, Greece.

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (Чланство у организацијама, радним телима, комисијама итд)

 

2019 – 2023 – Члан менаџмент комитета, представник Републике Србије, COST Action 18105: Инспекција меса базирана на оцени ризика и интегрисана безбедност меса (Risk based meat inspection and integrated meat safety assurance – RIBMINS)

2019 – текуће – Члан регистра експерата, Агенција за стандарде хране, Велика Британија (UK Food Standards Agency (FSA) Register of Specialist member)

2018 – 2019 – Представник ветеринарске коморе Србије у Унији европских ветеринара из области хигијене хране (Union of European Veterinary Hygienists – UEVH), Федерација ветеринара Европе (Federation of Veterinarians of Europe – FVE)

2017 – текуће – Представник Републике Србије у асоцијацији Глобални Микробиолошки Идентификатор (Global Microbial Identifier – GMI) (епидемиолошка база података генома за глобалну идентификацију микроорганизама)

2017-2021 –Члан Радне група за храну, Координациона Комисија, Влада Републике Србије (Решење о именовању бр. 06-00-353/9/2017-08)

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Безбедност меса (систем за осигурање безбедности хране базиран на анализи ризика); Добра хигијенска пракса (DHP), Анализа опасности и критичне контролне тачке  (HACCP), Стандардне радне процедуре за санитацију (SSOP); Микробиолошка процесна хигијена; Епидемиологија зоонотских патогена у/на храни и контролне опције & антимикробна резистенција (AMR); Комплетно секвенционирање генома (Whole Genome Sequencing – WGS) у контексту безбедности хране; Технологија меса (иновације и оптимизација технолошких поступака и развој нових производа у процесу производње производа спремних за конзумирање, нпр. сирови/ферментисани, пастеризовани производи од меса и конзерве/готова јела); логитудинално интегрисано осигурање безбедности хране (Longitudinally Integrated Safety Assurance/LISA), у континууму фарма-кланица-прерада меса-дистрибуција); Култура у безбедности хране; Концепт “Једно здравље” у контексту безбедности хране. 

 

НАУЧНИ ПРОЈЕКТИ:

2019-2023 “EU COST action 18105: Risk based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS)“.

Позиција: Члан менаџмент комитета, представник Републике Србије; Члан радне групе бр. 3 – Контрола на нивоу кланице и категоризација кланица на бази ризика (WP3 – Abattoir-level controls and risk categorization of abattoirs)

 

2020-2022 “Development and Integration of Microfluidic Biosensors for Meat Safety monitoring in farm-to-slaughterhouse continuum (DIBMES, ID 5524)”, програм Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност, Република Србија. (Програм трансфера технологија, 2022-2023).

Позиција: Руководилац пројекта

 

2022-2024  “Microfluidic Lab-on-a-Chip platform for fast detection of pathogenic bacteria using novel electrochemical aptamer-based sensors“ (MicroLabAptaSense) (Grant Agreement 7750276), програм ИДЕЈЕ; Фонд за науку, Република Србија.

Позиција:  Руководилац радног пакета бр. 2 – Молекуларна биологија, микробиологија и безбедност хране (WP2 – Molecular biology, microbiology and food safety)

Чланство у уређивачким одборима научних часописа и рецензирање:

 • Члан уређивачког одбора часописа Meat Technology (Institute of Meat Hygiene and Technology), Belgrade, Serbia
 • Члан уређивачког одбора часописа MASO International (Journal of Food Science and Technology), University of Veterinary and Pharmaceutical in Brno, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, Czech Republic.
 • Члан уређивачког одбора часописа Food Systems (V. M. Gorbatov Federal Research Center for Food Systems or Russian Academy of Sciences), Moscow, Russian Federation.
 • Члан Elsevier Advisory Panel
 • Рецензент за међународне часописе: Artificial Intelligence (M21a088), Food Control (M215.548), Scientific Reports (M214.380), Foods (M214.350), Foodborne Pathogens and Disease (M22, IF3.171), Veterinary Medicine and Science (M221.950), Meat Technology (M24)

 

  ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

*corresponding author

 • Nastasijevic, I.*, Boskovic, M., Glisic, M. (2021) Abattoir Hygiene. Chapter 29. Section: Changes in pathogenic microbiological contamination of food pre- and post- farm gate. Present Knowledge in Food Safety (PKFS) – A Risk Based Approach Throughout the Food Chain. Ed.International Life Sciences Institute (ILSI), Washington D.C., USA (In press).
 • Nastasijevic, I.*, Veskovic, S. (2021) Digitalization in the meat chain. Acta Agriculturae Serbica 26 (51), 183-193. doi: 10.5937/AASer2152183N.
 • Nastasijevic, I.*, Mitrovic, R., Jankovic, S. (2021) Biosensors for animal health and meat safety monitoring: farm-to-slaughterhouse continuum. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854, 012063. doi: 10.1088/1755-1315/854/1/012063.
 • Bojan Blagojevic, Truls Nesbakken, Ole Alvseike, Ivar Vågsholm, Dragan Antic, Sophia Johler, Kurt Houf, Diana Meemken, Ivan Nastasijevic, Madalena Vieira Pinto, Boris Antunovic, Milen Georgiev, Lis Alban (2021) Drivers, opportunities, and challenges of the European risk-based meat safety assurance system. Food Control 124, 107870, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.107870.
 • Nastasijevic, I.*, Schmidt, J.W., Boskovic, M., Glisic, M., Kalchayanand, N., Shackelford, S.D., Wheeler, T.L., Koohmaraie, , Bosilevac, J.M.* (2020) Seasonal prevalence and characterization of Shiga toxin-producing Escherichia coli on pork carcasses at three steps of the harvest process at two commercial processing plants in the US. Applied and Environmental Microbiology 87: e01711-20. https://doi .org/10.1128/AEM.01711-20.
 • Nastasijevic, I.*, Veskovic, S., Milijasevic, M. (2020). Meat Safety: risk based assurance systems and novel technologies. Meat Technology 61(2), 97-119. https://doi.org/10.18485/meattech.2020.61.2.1.
 • Nastasijevic, I.*, Francesco Proscia, Marija Boskovic, Milica Glisic, Bojan Blagojevic, Simona Sorgentone, Andrej Kirbis, Maurizio Ferri. (2020) The European Union Control Strategy for Campylobacter in the Broiler Meat Chain. Journal of Food Safety 40(5), e12819. doi: 10.1111/jfs.12819.
 • Nastasijevic, I.* (2019) Genome Projects: Modern Genetics and Genomic Technologies and Their Application in the Meat Industry – Red Meat, Animals, Poultry. Reference Module in Food Science. Elsevier, 1–4. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.22682-6 ISBN: 9780081005965.
 • Tomasevic, I., Tomovic, V., Ikonic, P., Rodriguez, J.M.L., Barba, F.J., Djekic, I., Nastasijevic, I., Stajic, S., Zivkovic, D. (2019) Evaluation of poultry meat colour using computer vision system and colourimeter – is there a difference? British Food Journal 121(5), 1078-1087.
 • Betic, N., Brankovic Lazic, I., Nastasijevic, I.* (2019) Biological hazards in the pork chain continuum: Risk mitigation strategy. Meat Technology 60, 2, 106-120.
 • Nastasijevic, I.*, Brankovic Lazic, I., Petrovic, Z. (2019) Precision livestock farming in the context of meat safety assurance system. Earth and Environmental Science 333. doi:10.1088/1755-1315/333/1/012014.
 • Petrovic, Z., Lakicevic, B., Nastasijevic, I,, Milicevic, D., Spiric, D., Nikolic, D. (2019) Zinc migration into liver pate and pate with ham packaged in black colored polypropylene containers. Earth and Environmental Science 333. doi:10.1088/1755-1315/333/1/012023.
 • Trbovic, D., Lakicevic, B., Petronijevic, R., Lukic, M., Jankovic, V., Petrovic, Z., Nastasijevic, I. (2019) Assessment of meat products and saturated fatty acid intake in human diets. Earth and Environmental Science 333. doi:10.1088/1755-1315/333/1/012108.
 • Djordjevic, V., Trbovic, D., Nastasijevic, I., Ljubojevic, D., Lakicevic, B., Nikolic, A. (2019) Effect of frying on the fatty acid composition of silver carp and common carp. Meat Technology 60 (1), 30-36.
 • Djekic, I., Skunca, D., Nastasijevic, I., Tomovic, V., Tomasevic, I.  (2018) Transformation of quality aspects throughout the chicken meat supply chain, British Food Journal 120(5), 1132-1150.
 • Skunca, D., Tomasevic, I., Nastasijevic, I., Tomovic, V., Djekic, I. (2018) Life cycle assessment of the chicken meat chain. Journal of Cleaner Production 184, 440-450.
 • Nastasijevic, I.*, Lakicevic, B., Raseta, M., Djordjevic, V., Jankovic, V., Mrdovic, B., Brankovic-Lazic, I. (2018) Evaluation of pig welfare in lairage and process hygiene in a single abattoir. Meat Technology 59 (1), 8-22.
 • Nastasijevic, I.*, Milanov, D., Velebit, B., Djordjevic, V., Swift, C., Painset, A., Lakicevic, B. (2017) Tracking of Listeria monocytogenes in meat establishment using Whole Genome Sequencing as a food safety management tool: A proof of concept. International Journal of Food Microbiology 257, 157-164.
 • Lakicevic, B. and Nastasijevic, I.* (2017) Listeria monocytogenes in Retail Establishments: Contamination Routes and Control Strategies. Food Reviews International 33(3), 247-269.
 • Lakicevic, B., Nastasijevic, I. and Dimitrijevic, M. (2017) Whole genome sequencing: an efficient approach to ensuring food safety. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 85, 012052. doi :10.1088/1755-1315/85/1/012052.
 • Nastasijević, I.*, Lakićević, B. and Petrović, Z. (2017) Cold chain management in meat storage, distribution and retail: A review. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 85, 012022. doi :10.1088/1755-1315/85/1/012022.
 • Petrović, Z., Milićević,D., Nastasijević, I., Djordjević, V., Trbović, D., B Velebit (2017) The role of food quality assurance and product certification systems on marketing aspects. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 85, 012011. doi :10.1088/1755-1315/85/1/012011.
 • Mrdovic, B., Raseta, M., Brankovic-Lazic, I., Milijasevic, M., Baltic, B., Nastasijevic, I.* (2017) Pigs and cattle slaughter process hygiene in a large‑scale and a small‑scale abattoir: A report from one county in Serbia. Meat Technology 58(2), 65-72.
 • Trbovic, D., Lakicevic, B., Lukic, M., Jankovic, V., Zoran Petrovic, Aleksandra Nikolic, Nastasijevic, I. (2017) Saturated fatty acids and total fat daily intake through consumption of processed meat products. Meat Technology 58(1), 16-25.
 • Mc Nulty, K., Soon, J.M., Wallace, C.A., Nastasijevic, I.* (2016) Antimicrobial resistance monitoring and surveillance in the meat chain: A report from five countries in the European Union and European Economic Area. Trends in Food Science and Technology 58, 1-13.
 • Milicevic, D., Nastasijevic, I. and Petrovic, Z. (2016) Mycotoxin in the food supply chain – implications for public health program. Journal of Environmental Science and Health, Part C; Environmental Carcinogenesis and Ecotoxicology Reviews 34(4), 293-319.
 • Nastasijevic, I.*, Tomasevic, I., Smigic, N., Milicevic, D., Petrovic, Z. and Djekic, I. (2016) Hygiene Assessment of Serbian Meat Establishments Using Different Scoring Systems. Food Control 62, 193-200.
 • Nastasijevic, I.* (2016) Urban climate change and food security: status, perspectives and risk mitigation strategies. Envirocities eMagazine 15, 36-40. A Magazine for the Environmental Center for Arab Towns (UAE).
 • Đorđevic, V., Trbovic, D., Lakicevic, B., Nastasijevic, I., Jankovic, V., Baltic, T., Dimitrijevic, M. (2016) Microbiological safety and quality of salmon: health benefits and risk. Meat Technology 57(2), 120-125.
 • Raseta, M., Nikolic, A., Petrovic, N., Djordjevic, V., Mrdovic, B., Jankovic, V.V., Nastasijevic, I. (2016) Liver paté: process hygiene, quality parameters and thermal process. Meat Technology 57(1), 11-21.
 • Jankovic, V.V., Nastasijevic, I., Lakicevic, B. (2016) Predicting microbial growth: Theory and Application. Meat Technology 57(1), 57-66.
 • Nastasijević, I*., Mitrovic, R., Jankovic, V. (2014) STEC in the beef chain – One Health Approach. Tehnologija mesa 55, 2, 93-116, ISSN 0494-9846.
 • Nastasijevic, I.* (2011) STEC O157 in the beef chain – risk assessment and management. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources 6, 061, 1-19 (Animal Science Reviews ISSN 1749-8848, 219-239).
 • Antic, B. Blagojevic, M. Ducic, I. Nastasijevic, R. Mitrovic, S. Buncic (2010) Distribution of microflora on cattle hides and its transmission to meat via direct contact. Food Control 21, 1025-1029.
 • Antic, B. Blagojevic, M. Ducic, R. Mitrovic, I. Nastasijevic, S. Buncic (2010) Treatment of cattle hides with Shellac-in-ethanol solution to reduce bacterial transferability – A preliminary study. Meat Science 85, 77-81.
 • Nastasijevic, I.*, Mitrovic, R. and Buncic, S. (2009) The effects of a non-intervention HACCP implementation on process hygiene indicators on bovine and porcine carcasses. Meso 11 (4), 232-237.
 • Nastasijević, I.* (2009) Integrated Monitoring of Zoonotic Foodborne Pathogens in the Meat Chain. Tehnologija mesa 50, 1-2, 75-89.
 • Nastasijevic, I., Mitrovic, R., Buncic, S. (2009) The occurence of Escherichia coli O157 in/on faeces, carcasses and fresh meats from cattle, Meat Science 82, 101-105.
 • Nastasijevic, I., Mitrovic, R., Buncic, S. (2008) Occurrence of Escherichia coli O157 on hides of slaughtered cattle, Letters in Applied Microbiology 46, 126-131.
 • Nastasijevic, I.*, Mitrovic, R., Buncic, S. (2008) Epidemiology of Escherichia coli O157 in cattle, from stable to table. Tehnologija mesa 49, 3-4, 122-135.
 • Nastasijević I.*, Nastasijević B., Poštić M., Mitrović R., Lozanče O., Vrvić M. (2005) Investigation of action of peroxoacetic acid on lipid component of bacterial spores and contribution to the standardization of efficiency evaluation test. Acta Veterinaria 55, 2-3, 147 -160.
 • Nastasijevic, I.*, Lozanče,, Vranić, V., Turubatović, L. (2005) The Global Challenges in development of integrated food safety control. Tehnologija mesa 46, 5-6, 225 -236.
 • Lozanče, O., Malobabić, S., Nastasijević, I. (2005) Vegetative and other ganglia of the nervous system which are of importance for transmission of PrPres molecules – anatomic aspects in the procedure of its removal. Veterinarski Glasnik 58, 5-6, 647 -656.
 • Nastasijević I.*, Mitrović R., Borović B., Nastasijević B. (2003) Peracetic acid as disinfectant in food industry- efficiency evaluation and contribution to the standardization of efficiency evaluation test. Acta biologica iugoslavica- serija B: Mikrobiologija 43, 2, 77 -93.