Ћирилица /Latinica

Monografija VTEC 0157 u lancu goveđeg mesa

Monografija VTEC 0157 u lancu goveđeg mesa nastala je na osnovu doktorske disertacije dr Ivana Nastasijevića „Ocene rizika i kontrolne opcije za E. coli O157 u lancu sirovog goveđeg mesa“ odbranjene 2008. godine na Departmanu za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Recenzenti prof. dr Vlado Teodorović, prof. dr Milan Baltić i dr Vesna Đorđević ističu da autor daje jasnu sliku problema sa E. coli O157 u lancu sirovog goveđeg mesa kod nas i ukazuje na glavne elemente sistema za smanjenje rizika. U našoj zemlji do sada nije bilo sistematskih naučnih istraživanja E. coli O157 u lancu ishrane. Rezultati izneti u monografiji predstavljaju značajan naučni doprinos u oblasti higijene i tehnologije mesa. Autor prikazuje i aspekte „Jednog zdravlja“ ukazujući na to da je potrebna jača i bolje koordinisana saradnja između veterinarskog i sektora za javno zdravstvo kako bi primenjene kontrole mere za redukciju E. coli O157 u lancu goveđeg mesa bile što efikasnije u kontinuumu „od farme do trpeze“.