Ћирилица /Latinica

Монографија VTEC 0157 у ланцу говеђег меса

Монографија VTEC 0157 у ланцу говеђег меса настала је на основу докторске дисертације др Ивана Настасијевића „Оцене ризика и контролне опције за E. coli О157 у ланцу сировог говеђег меса“ одбрањене 2008. године на Департману за ветеринарску медицину Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду.

Рецензенти проф. др Владо Теодоровић, проф. др Милан Балтић и др Весна Ђорђевић истичу да аутор даје јасну слику проблема са E. coli О157 у ланцу сировог говеђег меса код нас и указује на главне елементе система за смањење ризика. У нашој земљи до сада није било систематских научних истраживања E. coli О157 у ланцу исхране. Резултати изнети у монографији представљају значајан научни допринос у области хигијене и технологије меса. Аутор приказује и аспекте „Једног здравља“ указујући на то да је потребна јача и боље координисана сарадња између ветеринарског и сектора за јавно здравство како би примењене контроле мере за редукцију E. coli О157 у ланцу говеђег меса биле што ефикасније у континууму „од фарме до трпезе“.