Ћирилица /Latinica

Monografija „Characterization and Discrimination of Aquaculture Freshwater Fish Based on Fatty Acid Composition“

Tekst monografije napisan je na engleskom jeziku, jasno i razumljivo, pregledno i vrlo sistematično, što je razumljivo s obzirom da je autor dr Dejana Trbović svoj istraživački i naučni rad u najvećem delu posvetila ispitivanju masnokiselinskog sastava hrane životinjskog porekla, pa i ribe. Ova monografija je dragoceno štivo za sve one koji su na bilo koji način zainteresovani za ovu oblast, bilo da se radi o istraživačima ili o onima koji su zaposleni u akvakulturi, nutricionistima, kao i onima koji se bave instrumentalnom analizom, odnosno ispitivanjem masnokiselinskog sastava hrane.

Prof. dr Milan Ž. Baltić, profesor

Fakulteta veterinarske medicine u penziji

 

Sagledavajući najnovije trendove u ishrani stanovništva, kao i potencijalne resurse Republike Srbije u akvakulturi, kandidat je svoje naučnoistraživačke aktivnosti usmerila ka istraživanjima u oblasti kvaliteta ribe. Proučavanja koja se odnose na analizu masnokiselinskog sastava slatkovodne ribe su veoma značajna s obzirom na činjenicu da su ona, po prvi put, realizovana u Srbiji, a i šire, i da monografija daje i pregled istraživanja u celom svetu, o čemu svedoči njihova brojna citiranost. Radovi u kojima je proučavana riba iz akvakulture imaju naučni ali i praktičan značaj zbog prezentovanja rezultata koji su od važnosti za zdravlje potrošača, koji, ujedno, mogu da posluže i za podizanje nivoa svesti stanovništva o značaju konzumiranja ribe. Stečena naučna saznanja o ribi kao značajnom izvoru lako-svarljivih animalnih proteina doprinela su da riba i u našoj zemlji zauzme značajno mesto u ishrani stanovništva. Na osnovu dobijenih rezultata u toku realizacije naučnoistraživačkih projekata započet je proces registracije akvakulturnih objekata za izvoz, a po njihovom uspešnom završetku i sam izvoz našeg šarana na tržište EU.

 Dr Aurelija Spirić, naučni savetnik

Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u penziji

 

 Dr Trbović u svojoj monografiji daje prikaz: strukture i nomenklature masnih kiselina sa posebnim osvrtom na masne kiseline kod riba; ističe ulogu lipida i biosinteze masnih kiselina u tkivima riba; upoznaje čitaoce sa metodama za određivanje masnih kiselina u tkivima riba; osvrće se na glavne slatkovodne vrste riba u akvakulturi i hranu koja se koristi za prihranu ribe, ali i na masnokiselinski sastav prirodne hrane (zooplanktona i faune dna) riba gajenih u klasičnim šaranskim ribnjacima. Težište rukopisa je na rezultatima istraživanja masnokiselinskog sastava riba iz akvakulture, kao i značaju polizasićenih masnih kiselina u ishrani ljudi.

Prof. dr Zoran Marković, Poljoprivredni fakultet