Ћирилица /Latinica

Mikotoksini u lancu hrane – hemijski, biološki i zdravstveni aspekt

Jedan od najvažnijih razloga zbog koga ova publikacija zaslužuje dužnu pažnju nacionalne naučne i stručne javnosti jeste veoma skroman opus naučnih radova iz Srbije koji tematici mikotoksina pristupaju sa analizom rizika. Iako ova disciplina nalazi svoje mesto u svetu već duže vreme, u Srbiji je pristup bezbednosti hrane kroz analizu rizika još uvek u začetku.

Dr Maja Peraica - naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

Publikacija pred nama je rezultat napora autora da sistematizuje dosadašnja saznanja o većem broju onih mikotoksina koji su značajni sa stanovišta bezbednosti hrane kroz složen proces analize rizika, kao opšteprihvaćenog alata naučne zajednice i regulatornih tela u ostvarivanju krajnjih ciljeva – od smanjenja produkcije mikotoksina do smanjenja njihovog unosa putem hrane.

Prof. dr Breda Jakovac-Strajn - Univerzitet u Ljubljani, Veterinarski fakultet, Slovenija