Ћирилица /Latinica

Др Зоран Петровић

Виши научни сарадник

Кординатор система менаџмента Института

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 63 26 33 71
Тел:         +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: zoran.petrovic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2013 – Доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду,

(„Процена биомониторског потенцијала зеца (Lepus europaeus) на основу акумулације тешких метала у ткивима“)

2008 – Специјалиста за управљање квалитетом, Факултет организационих наука, Универзитет у Београд

2007 – Магистар наука из мултидисциплинарних научних области – заштита и унапређивање животне средине,  Универзитет у Београду

2006 – Лиценца за Одговорног пројектанта технолошких процеса, Инжењерска комора Србије, број лиценце 371 D 545 06

 2004 - Стручни испит за инжењере технологије, Савез инжењера и техничара Србије, Београд

 1994 - Дипломирани инжењер хемијске технологије , Технолошко-Металуршки факултет,  Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2014 научни сарадник, ИНМЕС

2008 – 2014 истраживач  сарадник, ИНМЕС,

1997 – 2007 стручни сарадник, ИНМЕС

19961997 – истраживач приправник, ИНМЕС,

РАДНО ИСКУСТВО

2010 – Кординатор система менаџмента Института  за хигијену и технологију меса

2007 – 2009– Самостални пројектант у Одељењу за технолошко пројектовање и руководилац Одељења

2001 – 2006– Руководилац Одељења за испитивање амбалаже и  одговорни аналитичар за испитивање тешких метала  у Одељењу  за испитивање резидуа  Инситута за хигијену и технологију меса

1996 – 2000 Сарадник у Одељењу за испитивање амбалаже Института за хигијену и технологију меса

1994– 1995   Институт „Кирило Савић“ – Сектор за заштиту животне средине и технолошки инжењеринг

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Инжењерска комора Србије – Члан секције одговорних пројектаната за подручје технологије;

Институт за стандардизацију СрбијеПредседник комисије за материјале у контакту са храном, посуђе и прибор – Комисија КС 194Е

Члан комисије  КС Е 034 -17 – Системи  менаџмента безбедношћу хране

EHEDG – European Hygienic Engineering Design Group – Soubgroup Meat Processing члан секције европског удружења за  санитарни дизајн опреме за индустрију меса

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Испитивање функционалних својстава амбалаже и амбалажних материјала у индустрији меса, биомониторинг тешких метала, системи менаџмента квалитетом и безбедношћу хране

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Nastasijevic I., Tomasevic I., Smigic N., Milicevic D., Petrovic Z., Djekic I. (2016). Hygiene assessment of Serbian meat establishments using different scoring systems, Food Control, 62 (193-200).

Zoran Petrović, Vlado Teodorović, Spomenka Djurić, Dragan Milićević, Danijela Vranić, Mirjana Lukić (2014) Cadmium and mercury accumulation in European hare (Lepus europaeus): age-dependent relationships in renal and hepatic tissue vol 21 issue (24) 14058-14068. Environmental Science and Pollution Research.

Dragan Milićević, Danijela Vranić, Zoran Mašić, Nenad Parunović, Dejana Trbović, Jelena Nedeljković-Trailović, Zoran Petrović (2014) The role of total fats, saturated/unsaturated fatty acids and cholesterol content in chicken meat as cardiovascular risk factors. Lipids in Health and Disease, 13:42  

Zoran Petrović, Vlado Teodorović, Mirjana Dimitrijević, Sunčica Borozan, Miloš Beuković, Dragan Milićević. Environmental Cd and Zn Concentrations in Liver and Kidney of European Hare from Different Serbian Regions: Age and Tissue Differences, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 90, Issue 2 (2013), 203-207.

Kataranovski M., Mirkov I., Belij S., Popov.A,  Petrovic Z., Gacic Z. and Kataranovski D. Intestinal helminths infection of rats (Ratus norvegicus) in the Belgrade area (Serbia): the effect of sex, age and habitat, Journal de la Societe Francaise de Parasitologie, Vol. 18 (2011). No.2, 189-196;

Dragan Milićević, Milijan Jovanović, Verica Jurić, Zoran Petrović and Srđan Stefanović. Toxicological Assessment of Toxic Element Residues in Swine Kidney and Its Role in Public Health Risk Assessment,  International  Journal of Environmental  Research and Public Health 6, (2009), 3127-3142

Milićević, D., Verica Jurić,  M. Jovanović, Stefanović, S., Dubravka Vuković, Petrović, Z. Occurrence of ochratoxin A and heavy metals in tissues associated with porcine nephropathy in Serbia, World Mycotoxin Journal, Vol. 2, (2009), 347-356.