Ћирилица /Latinica

Др Иван Настасијевић

Виши научни сарадник

Сектор за научно-техничку сарадњу

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 63 86 26 231, +381 64 21 81 654
Тел:       +381 11 26 50 655/лок. 118
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: ivan.nastasijevic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2008 – Доктор ветеринарских наука, Департман за ветеринарску медицину/Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду (“Оцена ризика и контролне опције за Escherichia coli О157:H7 у ланцу говеђег меса”)

2005 – Магистар биохемијских наука, Хемијски Факултет/Департман за биохемију, Универзитет у Београду (“Испитивање дејства пероксосирћетне киселине на липидну компоненту бактеријских спора и допринос стандардизацији теста за оцену ефикасности”)

1996 – Доктор ветеринарске медицине, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2018 – виши научни сарадник, ИНМЕС

2008 – 2009; 2014 – научни сарадник, ИНМЕС

2005 – 2009 – истраживач сарадник, ИНМЕС

2002 – 2005 – стручни сарадник, ИНМЕС

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2018 – Представник ветеринарске коморе Србије (Републике Србије) у Унији ветеринара Европе који раде у области безбедности хране и јавног здравља – Union of European Veterinary Hygienists (UEVH), Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

2017 – Представник Републике Србије у Global Microbial Identifier (GMI) – база епидемиолошких података о геному за глобалну идентификацију микроорганизама

2017 –  Рецензент: “Food control” (Elsevier)

2017 – Рецензент: “Journal of Food Engineering” (Elsevier)

2017 – Рецензент: “Artificial intelligence” (Elsevier)

2017 – Рецензент: “Veterinary Medicine and Science” (Wiley)

2018 – Едитор, „Food Systems“ issued by „V.M. Gorbatov“ Federal Research Center for Food Systems of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

2015 – Едитор, “Procedia Food Science” 5, 1-328 (58th International Meat Industry Conference/MeatCon2015)

2015 – Едитор, безбедност хране. Часопис “Meat technology”, издавач Институт за хигијену и технологију меса, Београд, Србија

http://inmes.rs/wp-content/uploads/2016/09/Уређивачки-одбор-2016.pdf

http://inmes.rs/wp-content/uploads/2016/09/Уредници-тематских-области-2016.pdf

2015 – Eдитор, безбедност и технологија хране “Maso International – Journal of Food Science and Technology”, издавач University of Veterinary and Pharmaceutical, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, Brno, Czech Republic

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Безбедност меса (систем за осигурање безбедности хране базиран на анализи ризика/Hazard Analysis and Critical control Points; микробиолошка процесна хигијена – валидација и верификација, епидемиологија зоонотских патогена у/на храни и контролне опције, антимикробна резистенција), технологија меса (иновације и оптимизација технолошких поступака у процесу производње сирових/ферментисаних, пастеризованих производа од меса и конзерви/готових јела), логитудинално интегрисано осигурање безбедности хране (Longitudinally Integrated Safety Assurance/LISA, у континууму фарма-кланица-прерада меса-дистрибуција), алиментарне болести, ветеринарско јавно здравље, концепт “Једно здравље”. 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

*кореспондирајући аутор

Djekic, I., Skunca, D., Nastasijevic, I., Tomovic, V., Tomasevic, I.  (2018) Transformation of quality aspects throughout the chicken meat supply chain, British Food Journal, https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2017-0432.

Skunca, D., Tomasevic, I., Nastasijevic, I., Tomovic, V., Djekic, I. (2018) Life cycle assessment of the chicken meat chain. Journal of Cleaner Production 184, 440-450.

Nastasijevic, I.*, Milanov, D., Velebit, B., Djordjevic, V., Swift, C., Painset, A., Lakicevic, B. (2017) Tracking of Listeria monocytogenes in meat establishment using Whole Genome Sequencing as a food safety management tool: A proof of concept. International Journal of Food Microbiology 257, 157-164.

Lakicevic, B. and Nastasijevic, I.* (2017) Listeria monocytogenes in Retail Establishments: Contamination Routes and Control Strategies. Food Reviews International 33(3), 247-269.

Lakicevic, B., Nastasijevic, I. and Dimitrijevic, M. (2017) Whole genome sequencing: an efficient approach to ensuring food safety. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 85, 012052. doi:10.1088/1755-1315/85/1/012052.

Nastasijević, I.*, Lakićević, B. and Petrović, Z. (2017) Cold chain management in meat storage, distribution and retail: A review. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 85, 012022. doi:10.1088/1755-1315/85/1/012022.

Petrović, Z., Milićević,D., Nastasijević, I., Djordjević, V., Trbović, D., B Velebit (2017) The role of food quality assurance and product certification systems on marketing aspects. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 85, 012011. doi:10.1088/1755-1315/85/1/012011.

Mrdovic, B., Raseta, M., Brankovic-Lazic, I., Milijasevic, M., Baltic, B., Nastasijevic, I.* (2017) Pigs and cattle slaughter process hygiene in a large-scale and a small-scale abattoir: A report from one county in Serbia. Meat Technology 58(2), 65-72.

Mc Nulty, K., Soon, J.M., Wallace, C.A., Nastasijevic, I* (2016) Antimicrobial resistance monitoring and surveillance in the meat chain: A report from five countries in the European Union and European Economic Area. Trends in Food Science and Technology 58, 1-13.

Milicevic, D., Nastasijevic, I. and Petrovic, Z. (2016) Mycotoxin in the food supply chain – implications for public health program. Journal of Environmental Science and Health, Part C; Environmental Carcinogenesis and Ecotoxicology Reviews 34(4), 293-319.

Nastasijevic, I.* (2016) Antimicrobial resistance monitoring and surveillance in the food safety context. 5th Workshop Specific Methods for Food Safety and Quality, 13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry. Supported by COST Action MP 1302 (Nanospectroscopy), 27 September 2016, Belgrade, Serbia, proceedings 1-6.

Nastasijevic, I.*, Tomasevic, I., Smigic, N., Milicevic, D., Petrovic, Z. and Djekic, I. (2016) Hygiene Assessment of Serbian Meat Establishments Using Different Scoring Systems. Food Control 62, 193-200.

Nastasijevic, I.* (2016) Urban climate change and food security: status, perspectives and risk mitigation strategies. Envirocities eMagazine 15, 36-40. A Magazine for the Environmental Center for Arab Towns (UAE).

Jankovic, V.V., Nastasijevic, I., Lakicevic, B. (2016) Predicting microbial growth: Theory and Application. Meat Technology 57(1), 57-66.

Raseta, M., Nikolic, A., Petrovic, N., Djordjevic, V., Mrdovic, B., Jankovic, V.V., Nastasijevic, I. (2016) Liver paté: process hygiene, quality parameters and thermal process. Meat Technology 57(1), 11-21.

Đorđevic, V., Trbovic, D., Lakicevic, B., Nastasijevic, I., Jankovic, V., Baltic, T., Dimitrijevic, M. (2016) Microbiological safety and quality of salmon: health benefits and risk. Meat Technology 57(2). 120-125.

Nastasijevic, I. (2015) VTEC O157 in the beef chain. Book, Ed. “Zaduzbina Andrejevic”, Belgrade, Serbia (ISSN 1450-801X; ISBN 978-86-525-0206-6). Description: The author discusses the epidemiology of Escherichia coli O157 in the beef chain, its significance for the public health and meat industry in Serbia and internationally, with overview on the most effective pathogen control strategies.

Reinhard Freis, Sheryl Avery, Ivan Nastasijevic* (2015) Procedia Food Science 5, 1-328 (58th International Meat Industry Conference) http://www.sciencedirect.com/science/journal/2211601X/5.

Nastasijevic, I.*, Lakicevic, B. and Teodorovic, V. (2015) Meat Safety in the Climate Change Context. The 58th International Meat Industry Conference. Procedia Food Science 5, iii-v, 203-206.

Lakicevic, B., Nastasijevic, I. and Raseta, M. (2015)  Sources of Listeria Monocytogenes Contamination in Retail Establishments. The 58th International Meat Industry Conference. Procedia Food Science 5, iii-v, 160-164.

Petrovic, Z., Djordjevic, V., Milicevic, D., Nastasijevic, I. and Parunovic, N. (2015) Meat Production and Consumption: Environmental Consequences. The 58th International Meat Industry Conference. Procedia Food Science 5, iii-v, 235-239.

Milicevic, D., Trbovic, D., Petrovic, Z., Jakovac-Strajn Breda, Nastasijevic, I. and Petrovic, Z. (2015) Physicochemical and functional properties of chicken meat. The 58th International Meat Industry Conference. Procedia Food Science 5, iii-v, 235-239. 191-194.

Nastasijević, I.*,Mitrovic, R., Jankovic, V. (2014) STEC in the beef chain – One Health Approach. Tehnologija mesa 55, 2, 93-116, ISSN 0494-9846.

Nastasijevic, I.* (2011) Commission on Microbiological Specifications for Foods/ICMSF 8, Peer-review/Editing of the chapters: Chapter 7. Application and Use of Criteria and other tests; Chapter 8. Meat products.

Nastasijevic, I.* (2011) STEC O157 in the beef chain – risk assessment and management. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources 6, 061, 1-19 (Animal Science Reviews ISSN 1749-8848, 219-239).

Antic, B. Blagojevic, M. Ducic, I. Nastasijevic, R. Mitrovic, S. Buncic (2010) Distribution of microflora on cattle hides and its transmission to meat via direct contact. Food Control 21, 1025-1029.

Antic, B. Blagojevic, M. Ducic, R. Mitrovic, I. Nastasijevic, S. Buncic (2010) Treatment of cattle hides with Shellac-in-ethanol solution to reduce bacterial transferability – A preliminary study. Meat Science 85, 77-81.

Nastasijevic, I.*, Mitrovic, R. and Buncic, S. (2009) The effects of a non-intervention HACCP implementation on process hygiene indicators on bovine and porcine carcasses. Meso 11 (4), 232-237.

Nastasijević, I.* (2009) Integrated Monitoring of Zoonotic Foodborne Pathogens in the Meat Chain. Tehnologija mesa 50, 1-2, 75-89.

Nastasijevic, I.*, Mitrovic, R., Buncic, S. (2009) The occurence of Escherichia coli O157 in/on faeces, carcasses and fresh meats from cattle, Meat Science 82, 101-105.

Nastasijevic, I.*, Mitrovic, R., Buncic, S. (2008) Occurrence of Escherichia coli O157 on hides of slaughtered cattle, Letters in Applied Microbiology 46, 126-131.

Nastasijevic, I.*, Mitrovic, R., Buncic, S. (2008) Epidemiology of Escherichia coli O157 in cattle, from stable to table, Tehnologija mesa 49, 3-4, 122-135.

Nastasijević I.*, Nastasijević B., Poštić M., Mitrović R., Lozanče O., Vrvić M. (2005) Investigation of action of peroxoacetic acid on lipid component of bacterial spores and contribution to the standardization of efficiency evaluation test. Acta Veterinaria 55, 2-3, 147 -160.

Nastasijevic, I.*, Lozanče, O., Vranić, V., Turubatović, L. (2005) The Global Challenges in development of integrated food safety control.Tehnologija mesa 46, 5-6, 225 -236.

Lozanče, O., Malobabić, S., Nastasijević, I. (2005) Vegetative and other ganglia of the nervous system which are of importance for transmission of PrPres molecules – anatomic aspects in the procedure of its removal. Veterinarski Glasnik 58, 5-6, 647 -656.

Nastasijević I.*, Mitrović R., Borović B., Nastasijević B. (2003) Peracetic acid as disinfectant in food industry- efficiency evaluation and contribution to the standardization of efficiency evaluation test. Acta biologica iugoslavica- serija B: Mikrobiologija 43, 2, 77 -93.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

 • Nastasijević, I.*, Lakićević, B. and Velebit, B. (2018) Application of WGS in food establishments: One Health context. 11th Global Microbial Identifier Initiative Meeting (GMI11) / WHO, 16th – 18th May, 2018. Centre International de Conférences (CICG), Geneva, Switzerland.
 • Nastasijević, I.*, Lakićević, B. and Petrović, Z. (2017) Cold chain management in meat storage, distribution and retail: A review. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 85, 012022. doi :10.1088/1755-1315/85/1/012022.
 • Nastasijevic, I. (2016) Antimicrobial resistance monitoring and surveillance in the food safety context. 5th Workshop Specific Methods for Food Safety and Quality, 13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry. Supported by COST Action MP 1302 (Nanospectroscopy), 27 September 2016, Belgrade, Serbia, proceedings 1-6.
 • Nastasijevic, I., Lakicevic, B. and Teodorovic, V. (2015) Meat Safety in the Climate Change Context. The 58th International Meat Industry Conference. Procedia Food Science 5, iii-v, 203-206.
 • Lakicevic, B., Nastasijevic, I. and Raseta, M. (2015) Sources of Listeria Monocytogenes Contamination in Retail Establishments. The 58th International Meat Industry Conference. Procedia Food Science 5, iii-v, 160-164.
 • Petrovic, Z., Djordjevic, V., Milicevic, D., Nastasijevic, I. and Parunovic, N. (2015) Meat Production and Consumption: Environmental Consequences. The 58th International Meat Industry Conference. Procedia Food Science 5, iii-v, 235-239.
 • Milicevic, D., Trbovic, D., Petrovic, Z., Jakovac-Strajn Breda, Nastasijevic, I. and Koricanac, V. (2015) Physicochemical and functional properties of chicken meat. The 58th International Meat Industry Conference. Procedia Food Science 5, iii-v, 235-239. 191-194.
 • Nastasijevic, I. (2014) Integrated monitoring of zoonotic foodborne pathogens – `One Health` concept. SYMPOSIUM – XVI EPIZOOTIOLOGICAL DAYS OF SERBIA, Round Table: `Communication between epizootiological and epidemiological service – the need for improvement`. November 6-7th 2014, Zrenjanin, Serbia, Book of Abstracts 45-57.
 • Nastasijevic, I. (2014) Verotoxigenic Escherichia coli in the meat chain and control strategies. PHYSICAL CHEMISTRY 2014, 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry. 4th WORKSHOP: SPECIFIC METHODS FOR FOOD SAFETY AND QUALITY, September 23rd, 2014, Belgrade, Serbia.
 • Nastasijevic, I. (2014) Live Bivalve molluscs: Food safety management perspective. PHYSICAL CHEMISTRY 2014, 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry. 4th WORKSHOP: SPECIFIC METHODS FOR FOOD SAFETY AND QUALITY, September 23rd, 2014, Belgrade, Serbia.
 • Nastasijevic, I. (2010) Meat hygiene in a public health perspective. 10th Jubilee World Meat Hygiene and Meat Inspection Congress, 1st Sustainable Food Chain World Summit, Budapest, Hungary (proceedings, p.), 17-22 August 2010.
 • Jovanović Jelena, Nastasijević, I. and Mitrović, R. (2009) Methods for Isolation and Sub-typing of Campylobacter spp. in the Poultry Meat Chain: Data from the Literature. International 55th Meat Industry Conference, Tara, Serbia (proceedings, p. 92-93), 15-17 June, 2009.
 • Jovanović, J., Nastasijević, I., Milijašević, M. and Babić, J. (2009) Campylobacter spp. in the Poultry Meat Chain and Exposure Assessment of Consumers: Literature Data. International 55th Meat Industry Conference, Tara, Serbia (proceedings, p. 89-90), 15-17 June, 2009.
 • Nastasijević, I., Baltić T., Spirić D. and Mitrović, R. (2009) Evaluation of E. coli O157:H7 and Salmonella spp. Prevalence and Concentrations in/on Cattle Feces, Hides, Carcasses and Ground Beef by Immunomagnetic Separation and Direct Plating Methods: Literature Data. International 55th Meat Industry Conference, Tara, Serbia (proceedings, p. 82-83), 15-17 June, 2009.
 • Nastasijević, I., Baltić T., Spirić D., Rašeta, M., Erdeljan, M., Antić, D. and Mitrović, R. (2009) The Routes of Cross-Contamination and Virulence Factors of E. coli O157:H7 and Salmonella spp. in Cattle Slaughter: Literature data. International 55th Meat Industry Conference, Tara, Serbia (proceedings, p. 80), 15-17 June, 2009.
 • Antić, D., Blagojević, B., Dučić, M., Mitrović, R., Nastasijević, I. and Bunčić, S. (2009) Treatment to “Immobilize” Microflora on Cattle Hides. International 55th Meat Industry Conference, Tara, Serbia (proceedings, p. 77-78), 15-17 June, 2009.
 • Antić, D., Dučić, M., Blagojević, B., Mitrović, R., Nastasijević, I. and Bunčić, S. (2009) Transmission of Hide Microflora Onto Meat Via Contact. International 55th Meat Industry Conference, Tara, Serbia (proceedings, p. 76), 15-17 June, 2009.
 • Antić, D., Blagojević, B., Dučić, M., Mitrović, R, Nastasijević, I. and Bunčić, S. (2009) General Characterisation of the Microflora of Cattle Hides. International 55th Meat Industry Conference, Tara, Serbia (proceedings, p. 74), 15-17 June, 2009.
 • Petrović, Z., Nastasijević, I., Karan, D. and Velebit, B. (2009) The Shelf-Life and Microbial Levels of Chilled Red Meat Primal Cuts Packed in Vacuum Thermo Shrinkable Pouches with 7 and 9 Layers”. International 55th Meat Industry Conference, Tara, Serbia (proceedings, p. 41-42), 15-17 June, 2009.
 • Antic D. , Blagojevic B., Ducic M., Mitrovic R., Nastasijevic I. and Buncic S. (2009) Distribution of microflora on cattle hides. ProSafeBeef Conference, A European Commission Research Project (Food CT-2006-36241), Ashtown Food Research Centre (Teagasc), Dublin, Ireland (proceedings, p. 55), 25-26 March, 2009.
 • Antic D. , Ducic M., Blagojevic B., Mitrovic R., Nastasijevic I. and Buncic S. (2009) Microbial transfer from cattle hides onto beef via direct contact. ProSafeBeef Conference, A European Commission Research Project (Food CT-2006-36241), Ashtown Food Research Centre (Teagasc), Dublin, Ireland (proceedings, p. 56), 25-26 March, 2009.
 • Antic D. , Blagojevic B., Ducic M., Mitrovic R., Nastasijevic I. and Buncic S. (2009) Evaluation of “microbial fixation” treatments on cattle hides – a proof of concept study. ProSafeBeef Conference, A European Commission Research Project (Food CT-2006-36241), Ashtown Food Research Centre (Teagasc), Dublin, Ireland (proceedings, p. 57), 25-26 March, 2009.
 • Buncic, S., Avery, S., Nastasijevic, I., Mitrovic, R., Antic, D., Blagojevic, B., Ducic, M. (2008) Epidemiology and control of verocytotoxigenic Escherichia coli including O157 in the meat chain. 6th Congress of medical microbiology (proceedings book, p. 23-24), Belgrade, Serbia, 11-14 June, 2008.
 • Mitrovic, R., Nastasijevic, I., Djordjevic, V., Mitrovic, M., Baltic, M. (2007) Microbiological wholesomeness and detection of Bacillus cereus in foodstuffs of different origin. 5th Balkan Congress for Microbiology (Abstract book, p. 128 -129), Budva, Montenegro, 24-27 October, 2007.
 • Nastasijevic, I., Mitrovic, R., Buncic, S. (2007) The Effects of non-intervention HACCP on Microbial Levels on Bovine and Porcine Carcasses at Abattoir. IAFP 94th Annual Meeting (program and Abstract book, p. 166), Lake Buena Vista, FL, USA, 8 -11 July, 2007.
 • Nastasijevic, I., Mitrovic, R., Buncic, S. (2006) Exposure Assessment of Consumers to Escherichia coli O157 from the beef chain: Literature Data. 18th Annual Conference of Serbian Veterinary Association with International participation (Abstract book, p. 76 -77), Zlatibor, Serbia, 21-24 September, 2006.
 • Mitrovic, R., Nastasijevic, I., Buncic, S.  (2006) Isolation and Sub-typing Methods for Escherichia Coli O157 from the Beef Chain: Literature Data. 18th Annual Conference of Serbian Veterinary Association with International participation (Abstract book, p. 78 -79), Zlatibor, Serbia, 21-24 September, 2006.
 • Nastasijevic, I., Mitrovic, R., Buncic, S. (2006) Risk Assessment for Escherichia Coli О157:Н7 in integrated system of beef meat production. 12th Annual Conference of veterinarians with international participation (Abstract book, p. 112 -113), Republic of Srpska, Тeslić, 31 May-3 June, 2006.
 • Nastasijević, I. (2004) Risk Analysis as a tool for achieving safe and quality food. 45th Congress of Food Hygiene Veterinarians of Germany, Austria and Switzerland- Section of food hygiene (Proceedings p. 95 -100), Garmisch–Patenkirchen, 28 September–1 October, Germany, 2004.

КЊИГЕ

        Монографија:

 • Nastasijevic, I. (2015) VTEC O157 in the beef chain. Book, Ed. “Zaduzbina Andrejevic”, Belgrade, Serbia (ISSN 1450-801X; ISBN 978-86-525-0206-6). Description: The author discusses the epidemiology of Escherichia coli O157 in the beef chain, its significance for the public health and meat industry in Serbia and internationally, with overview on the most effective pathogen control strategies.
 • Ricci, A., Cibin, V., Ruffa, M., Belluco, S. and Nastasijevic, I. (2011) Risk Assessment of Live Bivalve Molluscs Harvest Area in Butrinti Lagoon. WHO Publication (prepared for Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection, Albania). Description: Joint publication of WHO Regional Office for Europe, WHO Country Office Albania and Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Padova, Italy (prepared for Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection, Albania).
 • Nastasijevic, I., Kruse, H. and Biba, M. (2011) User Manual – Real Time Reporting System on food safety hazards in shellfish. WHO Publication (prepared for Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection, Albania).
 • Nastasijevic, I. (2009) Development of Generic Prerequisite Programmes and HACCP plans in the food chain (food of animal origin); WP4: Development of generic Prerequisite Programmes and HACCP plans for slaughter, dressing, cutting/debonning and dispatch of fresh meats (bovine, pork and poultry).  Project No: 401-00-13782/06-05, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management/Veterinary Directorate, Republic of Serbia.
 • Stojsic, M. and Nastasijevic, I. (2004) Small scale meat processing, zoonotic  food  borne diseases and food safety management system. ISBN 86-84019-21-0.
 • Nastasijevic, I. and Bogojevic, M. (2004) Approval of food processing establishments – export in the EU and US market, Guidebook for the FYROM food processing industry, Publisher: Land o Lakes Inc., Minnesota, USA.

ОДАБРАНА ПРЕДАВАЊА/ЈАВНИ НАСТУПИ

 •  “Foodborne diseases monitoring, surveillance and reporting” (Nastasijevic, I., 2015) European College of Veterinary Public Health (ECVPH) Annual Meeting 2015, 9-10th October 2015, Belgrade, Serbia.
 • “Climate change in the meat safety context” (Nastasijevic, I, 2015) The 58th International Meat Industry Conference (MeatCon2015), 4-7th October 2015, Zlatibor, Serbia.
 • “Monitoring on Zoonoses, Zoonotic Agents, Antimicrobial Resistance and Foodborne Outbreaks: EU perspective” (Nastasijevic, I. 2012). WHO Regional Office for Europe, Workshop on foodborne diseases monitoring, surveillance and reporting in Croatia, Zagreb, 20 September 2012.
 • “General aspects of antimicrobial resistance and European strategic action plan on antibiotic resistance”; Tackling antimicrobial resistance from a food safety perspective”; “Integrated monitoring of antimicrobial resistance in the EU”; “Antimicrobial usage in animals and humans – status in EU” (Nastasijevic, I. 2012). WHO Regional Office for Europe, Workshop on antimicrobial resistance monitoring, surveillance and reporting in Croatia, Zagreb, 21 September 2012.
 • “Botulism prevention and WHO 5 keys to Safer Foods” (Nastasijevic, I. 2012). WHO Workshop on Nutrition and Food Safety Strategy in Tajikistan, Dushanbe, 27-31 August 2012.
 • “Strengthening national food safety systems – WHO/FAO Guidelines”; “Food Safety Risk communication: WHO 5 Keys to safer food”; “Surveillance of food- and water borne diseases and monitoring of contamination in the food chain” (Nastasijevic, I. 2012). WHO Workshop on food and water safety, 11-13 Jun 2012, Ashgabat, Turkmenistan.
 • “Food Safety in a Global Perspective – How Does the International Trade of Food Influence the Risk for the European Consumer” (Nastasijevic, I. 2012). EU Commission, DG Health and Consumer Protection, Better Training for Safer Food, Training Course 3 on Zoonoses, May 2012, Dublin, Ireland.
 • E. coli O104 Outbreak in Europe 2011 – Lessons Learnt” (Nastasijevic, I. 2011). WHO/FAO Training Course: Strengthening Capacities for Effective Participation in Codex alimentarius process and Use of Codex Standards, Guidelines and Recommendations, 6-8 September 2011, Durres, Albania. http://www.who.int/foodsafety/codex/Report_Durres_Albania_Sept_2011.pdf
 • “Epidemiology and Surveillance of Foodborne Diseases and monitoring of contamination in the food chain” (Nastasijevic, I. 2011). WHO/FAO Workshop on food safety and Hazard Analysis Critical Control Points, 11-15 July 2011, Dushanbe, Tajikistan.
 • “Food Safety Risk Communication: WHO 5 keys for safer food” (Nastasijevic, I. 2011). WHO/FAO Workshop on food safety and Hazard Analysis Critical Control Points, 11-15 July 2011, Dushanbe, Tajikistan.
 • “Identification of Critical Control Points in Household Canning” (Nastasijevic, I. 2011). WHO/FAO Workshop on food safety and Hazard Analysis Critical Control Points, 11-15 July  2011, Dushanbe, Tajikistan.
 • “Management of Food Safety Hazards in the meat chain” (Nastasijevic, I. 2011). WHO/FAO Workshop on food safety and Hazard Analysis Critical Control Points, 11-15 July  2011, Dushanbe, Tajikistan.
 •  “Antibiotic resistance in a food safety context” (Nastasijevic, I. 2011). WHO EURO Workshop on Antibiotic Resistance, 7 April 2011, Tirana, Albania.
 • “Introduction to Foodborne Diseases Outbreak Investigation” (Nastasijevic, I., 2010). WHO EURO Training Course on Food Safety and HACCP in cooperation with Food Safety and Veterinary Authority of Romania, 25-29 October 2010, Lepsa, Romania.
 • “Laboratory Accreditation Systems within EU” (Nastasijevic, I., 2009). WHO EURO training course in seafood safety control, Training of the regional laboratory staff in the implementation of techniques for the determination of pathogens and toxic residues in seafood, 16-19 November 2009, Institute of Food Safety and Veterinary (IFSV), Tirana, Albania.
 • “Integrated Monitoring of Zoonotic Foodborne Pathogens in the Meat Chain” (Nastasijević, I., 2009). Plenary paper at International 55th Meat Industry Conference, Tara, Serbia (proceedings, p. 92-93), 15-17 June, 2009.
 •  “HACCP – Food Safety Management System” (Nastasijević, I., 2009). Training course on food safety, Training centre of Veterinary Services – Serbian Army, Ministry of Defense, Republic of Serbia, Belgrade, 10th June, 2009.