Ћирилица /Latinica

Др Бранко Велебит

Научни саветник

Руководилац Одељења за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 65 91 08 979
Тел:        +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: branko.velebit@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2010 – доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду,

(Испитивање експресије гена за цитотоксин Escherichia coli 0157:H7 у намирницама анималног порекла)

2007 – магистар ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

2003 – дипломирани ветеринар, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2020 – научни саветник, ИНМЕС

2016 – 2020 – виши научни сарадник, ИНМЕС,

2011 – 2015 – научни сарадник, ИНМЕС,

2007 – 2010 – истраживач сарадник, ИНМЕС

2005 – 2007 – истраживач приправник, ИНМЕС,

2004 – 2005 приправник за истраживача, Институт за хигијену и технологију меса, (ИНМЕС)

 

РАДНО ИСКУСТВО

2015 – руководилац Одељења за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања

2009 – 2015 – заменик руководиоца Одељења за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Члан ISO/CEN радне групе за разраду, валидацију и имплементацију међународног стандарда 19020 за откривање присуства стафилококних ентеротоксина;

Члан Удружења микробиолога Србије;

Члан Америчког удружења микробиолога;

Члан Комисије за стандарде и сродне документе КС Е034-9 Микробиологије и биотехнологија Института за стандардизацију Србије;

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Развој поступака брже и поузданије идентификације патогених микроорганизама, остатака контаминената околине и резидуа ветеринарских лекова, истовремено прецизно дефинисање значаја ветеринарско-санитарних мера, епидемиолошког мониторинга, али и европског и националног законодавства у поступку добијања безбедне хране.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Nesic, H. Samanc, I. Vujanac, R. Prodanovic, V. Nesic, B. Velebit, B. Savic (2014): Detection of meat and bone meal in cattle feed and ruminal fluid – Comparison and combining of microscopy and polymerase chain reaction. Animal Feed Science and Technology, 187, 86-90;

Branko Velebit, Alexandra Fetsch, Milorad Mirilovic, Vlado Teodorovic and Mirjana Jovanovic (2010): MRSA in pigs in Serbia. Veterinary Record, 167, 5, 183-184;

Jovanović M, Milošević, B., Tošić T., Stevanović G., Mioljević V., Inđić N., Velebit B. and Zervos M. (2015): Molecular typing, pathogenicity factor genes and antimicrobial susceptibility of vancomycin resistant enterococci in Belgrade. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 62 (2), 147–160;

Spirić Danka M., Đinović Jasna M., Janković Vesna V., Velebit Branko M., Radičević Tatjana M., Stefanović Srđan M., Janković Saša D. (2015): Study of aflatoxins incidence in cow feed and milk in Serbia during 2013. Hemijska industrija, 2015 OnLine-First (00):87-87, Article in press;

Marija J. Pajić, Zoran B. Rašić, Branko M. Velebit, Stanko F. Boboš, Mira Mihajlović-Ukropina, Miodrag Ž. Radinović, Annamaria L. Galfi, Jelena M. Petković and Snježana I. Trojačanec (2014): Prevalence of methicillin resistance and PVL synthesis genes in Staphylococcus aureus isolates of bovine and human origin. Veterinarski arhiv. 84 (3), 205-214;

Rajić Savić Nataša, Katić Vera, Velebit B. (2014): Characteristics of coagulase positive staphylococci isolated from milk in the cases of subclinical mastitis. Acta Veterinaria, Vol. 64 (1), 115-123;

Magaš V., Vakanjac Slobodanka, Pavlović V., Velebit B., Mirilović M., Maletić M., Đurić M., Nedić Svetlana (2013): Efficiency evaluation of a bivalent vaccine in the prophylaxis of mastitis in cows. Acta Veterinaria, 63 (5-6), 525-536;

Vesna Janković, Vesna Đorđević, Brankica Lakićević, Branka Borović, B. Velebit and Radmila Mitrović (2012): Determination of staphylococcal enterotoxins in cheese by immunoenzyme assays. Archive of Biological Sciences 64 (4), 1449-1454;

Vesković, S., Obradović, D., Velebit, B., Borović, B., Škrinjar, M., Turubatović, L. (2010): Antimicrobial properties of indigenous Lactobacillus sakei strain. Acta Veterinaria, 60 (1), 59-66;

Velebit, B., Marković, B., Janković, V., Borović, B., Vesković-Moračanin, S. (2009): Identification of animal species in heat treated muscle homogenates using the polymerase chain reaction. Acta Veterinaria, Vol. 59, № 2-3, 303-308;

Ivanovic, S., Baltic, M., Teodorovic, V., Lilic, S., Velebit, B. (2009): Einfluss von Probiotika auf die Mastleistung von Broilern. Fleischwirtschaft, 89 (7), 100-102;