Ћирилица /Latinica

Научни часопис ”Meat Technology“

„Meat Technology“ је научни часопис који, од 1960. године објављује резултате основних и примењених истраживања у области биотехничких наука, односно грана: ветеринарство, прехрамбено инжењерство и биотехнологија.

Оснивач и издавач је Институт за хигијену и технологију меса.

На основу мишљења Министарства за науку и технологију Републике Србије (бр. 413-00-00461/2000-01), ова публикација од посебног је интереса за науку.

Одлуком Матичног научног одбора за биотехнологију и пољопривреду Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, часопис је у 2013. години категорисан као водећи часопис националног значаја (М51).

Од 2016. године, vol. 57, бр. 1 „Meat Technology“ – до овог броја „Технологија меса“, биће објављиван искључиво на енглеском језику.

“Meat Technology” je Open Access Journal. Svi članci mogu se preuzeti besplatno i koristiti u skladu sa Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Детаљније информације у вези часописа, као и пријаву радова „online“ заинтересовани могу наћи на сајту www.journalmeattechnology.com

Главни и одговорни уредник: др Весна Ж. Ђорђевић

Уређивачки одбор Adobe_PDF_file_icon_32x32

Уредници тематских области Adobe_PDF_file_icon_32x32

Упутство ауторима за писање радова Adobe_PDF_file_icon_32x32

Политика уређења часописа Meat TechnologyAdobe_PDF_file_icon_32x32

Радови се достављају „online“ путем сајта http://www.journalmeattechnology.com

meat-technology