Ћирилица /Latinica

PREZENTACIJA SEKTORSKIH ANALIZA IZ OBLASTI PROIZVODNJE I PRERADE MESA I MLEKA

13. januara 2020.

PREZENTACIJA SEKTORSKIH ANALIZA IZ OBLASTI PROIZVODNJE I PRERADE MESA I MLEKA

U Institutu za higijenu i tehnologiju mesa u sredu 15. januara 2020. godine, odražaće će se prezentacija sektorskih analiza iz oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka, od strane IPARD Upravljačkog tela sektora za ruralni razvoj. Prema planiranom programu termini prezentacija su:

– rezultati i preporuke sektorske analize proizvodnja i prerada mleka u 11:00 (autor Dragana Tar)

– rezultati i preporuke sektorske analize proizvodnja i prerada mesa u 13:00 (autor prof dr Dejan Krnjaić).

 

U vezi sa predstavljanjem rezultata sektorskih analiza, naglašeno nam je da će biti definisane preporuke za utvrđivanje potencijalnih korisnika IPARD III programa, planiranog iznosa podrške, specifičnih kriterijuma prihvatljivosti kao i demarkacione linije između korisnika IPARD podrške i nacionalnih mera podrške ruralnom razvoju, jer autori sektorskih analiza imaju mogućnost da u okviru istih daju preporuke i za nacionalne mere ruralnog razvoja i podrške proizvodnji i preradi mesa i mleka. Imajući u vidu izneto, kao i prisustvo predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na skupu, aktivnim učešćem data je mogućnost da istaknete i Vaše predloge za unapređenje konkurentnosti sektora mleka i mesa u našoj zemlji ne samo preko IPARD III programa nego i preko nacionalnih mera podrške.

 

Vesti