Ћирилица /Latinica

NOVI KORONA VIRUS – KAKO DA SE ZAŠTITITE?

26. marta 2020.

NOVI KORONA VIRUS – KAKO DA SE ZAŠTITITE?

Na zvaničnom sajtu Ministartva zdravlja Republike Srbije i Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, date su preporuke za mere zaštite stanovništva usled daljeg širenja, na teritoriji Republike Srbije, zarazne bolesti COVID 19, čiju je pandemiju proglasila Svetska zdravstvena organizacija, a koja predstavlja javnu opasnost koja ugrožava opstanak države i njenih građana:

Često perite ruke sapunom i vodom (u trajanju najmanje 20 sekundi) ili koristite sredstvo za dezinfekciju na bazi 70% alkohola.

Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijaju i/ili kašlju.

Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra.

Ako kašljete ili kijate prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operite ruke.

Često provetravajte prostorije u kojima boravite.

Izbegavajte okupljanja sa većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru.

Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku.

Masku koristite samo ako kijate ili kašljete ili ukoliko negujete bolesne.

KADA TREBA PRATI RUKE?

PRE:

  • neposrednog kontakta sa hranom i pripreme hrane
  • dodirivanja usta, nosa i očiju
  • kontakta sa bolesnikom

POSLE:

  • brisanja nosa, kašljanja, kijanja
  • upotrebe toaleta
  • kontakta sa životinjama
  • rukovanja otpadom ili čišćenja prostorija
  • vožnje gradskim prevozom ili dodirivanja predmeta koji su u dodiru sa velikim brojem ljudi
  • kontakta sa bolesnikom

KOLIKO DUGO TREBA PRATI RUKE?   Pranje ruku treba da traje najmanje 20 sekundi.

Kada kašljete i kijete: pokrijte usta i nos povijenim laktom ili maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operite ruke na propisan način.

Zašto? Ovim se sprečava da se bakterije i virusi šire kroz vazduh i zadržavaju na površinama. Ukoliko kijete ili kašljete u ruke, možete kontaminirati predmete, površine ili ljude koje dodirnete.

Izbegavajte da dodirujete oči, nos i usta.

Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, na primer zato što ste bili u blizini obolele osobe, možete se inficirati dodirivanjem očiju, nosa ili usta.

Držite se na odstojanju: Održavajte udaljenost od 1-2 metra između sebe i obolele osobe.

Zašto? Kada neko kija ili kašlje, kapljice koje u sebi nose virus mogu da dospeju do vas i da se zarazite.

Sve informacije o virusu COVID 19 mogu se naći na sajtu www.COVID19.rs

Vesti