Ћирилица /Latinica

Mr Dragica Karan

Stariji tehnički saradnik

Odeljenje za senzorska i fizička ispitivanja sa parazitologijom

INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA (INMES)

Kaćanskog13, 11040 Beograd, Srbija
Mob: +381 63 10 60 847
Tel:  +381 11  2 650 655
Faks:  +381 11  2 650 825
E-mail: dragica.karan@inmes.rs

 

OBRAZOVANJE

2000 – magistar veterinarskih nauka, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

(Ispitivanje uticaja odabranih domaćih začina na održivost i kvalitet hrenovki)

1983 – diplomirani veterinar, Veterinarski fakultet, Univerzitet u Zagrebu

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2012 – Stariji tehnički saradnik

2009 – 2012 – Istraživač saradnik-stručni savetnik (reizbor)

2005 – 2009 – Istraživač saradnik-stručni savetnik

1997 – 2005 – Istraživač-viši stručni saradnik

1990 –  1997 – Istraživač-stručni saradnik

1987 – 1990 – Istraživač-stručni asistent

1986 –  1987 – Istraživač-pripravnik

RADNO ISKUSTVO

2008. Rukovodilac Odeljenja za senzorska i fizička ispitivanja sa parazitologijom

2007 – 2008    V.D. rukovodioca  Odeljenja za senzorska i fizička ispitivanja sa    parazitologijom

2002 – 2007    Zamenik rukovodioca Odeljenja za organoleptiku

 

OSTALE AKTIVNOSTI

Član komisije za standarde KS E034 – 12 – Senzorske analize, pri Institutu za standardizaciju Srbije

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Senzorska analiza namirnica

Higijena i tehnologija mesa i proizvoda od mesa

 

ODABRANI NAUČNI RADOVI

Dragica Karan, Slavica Vesković-Moračanin, Nenad Parunović, Mladen Rašeta, Jelena Babić, Mirjana Djordjević, Radoljub Tadić, 2010: Senzorske karakteristike tradicionalno fermentisanih kobasica, Tehnologija mesa, br. 5-6, 335-341).

Dragica Karan, Slavica Vesković-Moračanin, Đorđe Okanović, Marija Jokanović, Natalija Džinić, Nenad Parunović, Jelena Babić, 2010: Senzorske karakteristike tradicionalno fermentisane „ sremske kobasice“,12th International Meat Technology symposium „NODA 2010“ Novi Sad, 19-21.10. 2010, str. 133 – 139 “ str. 133 – 139.

Karan Dragica, Vesković-Moračanin Slavica, Babić Jelena, Parunović Nenad, Okanović Đorđe, Džinić Natalija, Jokanović Marija, 2012. Senzorske osobine levačke kobasice proizvedene na tradicionalan način. Tehnologija mesa, 53, 1, 43 – 49.

Janković Vesna, Petrović Ljiljana, Vesković Slavica, Karan Dragica, Radičević Tanja, Janković Saša, Stefanović Srđan, 2012. „Ispitivanje prisustva rezidua veterinarskih lekova i kontaminenata okoline tokom proizvodnog ciklusa petrovačke kobasice, kao deo obaveznih parametara bezbednosti hrane“. Vet. glasnik 66, 3-4, 161 – 342.

Slavica Vesković Moračanin, M. Rašeta, Dragica Karan, Dejana Trbović, L. Turubatović, M. Šaponjić, Marija Škrinjar, 2012. Zlatarski sir – karakteristike tradicionalne proizvodnje i prikaz nekih parametara kvaliteta. Veterinarski glasnik 66, 1-2, 85 – 96.

Lukić Mirjana, Vranić Danijela, Turubatović Lazar, Petrović Zoran, Milićević Dragan, Karan Dragica, Milijašević Milan (2013). Uporedni prikaz rezultata senzorskih i hemijskih i fizičko-hemijskih ispitivanja svežeg ohlađenog junećeg mesa upakovanog u vakuum tokom čuvanja u maloprodajnim uslovima. Tehnol. mesa, 54 21-32.

Lilić Slobodan, Branković- Lazić Ivana, Jovanović Jelena, Matekalo-Sverak Vesna, Karan Dragica, Milanović-Stevanović Mirjana, Lukić Mirjana (2013). Mogućnost proizvodnje pileće jetrene paštete sa smanjenim sadržajem natrijum-hlorida. Tehnologija mesa,  54 (1), 144-149.

Lilić Slobodan, Milanović-Stevanović Mirjana, Karan Dragica, Lukić Mirjana, Petronijević Radivoj, Velebit Branko, Lakićević Brankica. 2014. Ispitivanje senzorske percepcije slanosti vodenih rastvora hloridnih soli različitih pH vrednost. Tehnologija mesa, 1, 55: 81-87. M51.

Vladimir S. Kurćubić, Pavle Z. Mašković, Dragica Karan, Slavica M. Vesković-Moračanin, Djordje G. Okanović, Slobodan V. Lilić, Natalija P. Džinić, 2014: Sensory properties of sausage fortified by kitaibelia vitifolia extract, Agro FOOD Industry Hi Tech – vol 25(1) – January/February 2014. http://teknoscienze.mitric.net/Pages/AF-Current-Issue.aspx

Radivoj Petronijević, Mirjana Lukić, Dragica Karan, Ilija Vuković, Nenad Parunović, Aurelija Spirić, Dejana Trbović, 2015: Upotreba boja u proizvodima od mesa u srbiji – stanje na tržištu i usklađenost sa zakonskom regulativom. 26. Savetovanje veterinara Srbije, 10.-13. Septembar, Zlatibor, Srbija. Zbornik radova i kratkih sadržaja, 299-303.