SOVET DIREKTOROV

D-r Nenad Katanić
Predsedatelь Soveta direktorov
Zamestitelь Predsedatelя Soveta direktorov
Professor, d-r Vladimir Tomovič
člen Soveta direktorov
Professor, d-r Milorad Mirilović
člen Soveta direktorov
Prof. dr Radivoj Papović
člen Soveta direktorov
člen Soveta direktorov
člen Soveta direktorov