СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Профессор, д-р Владо Теодорович
Председатель Совета директоров
Заместитель Председателя Совета директоров
Профессор, д-р Владислав Зекич
член Совета директоров

Mилан Ђорђевић, ДВМ

Проф. др Радивој Паповић
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров