LENKUNGSAUSSCHUSS

Prof. Dr Nenad Katanic, PhD
Der Vorsitzende des Lenkungsausschusses
Stellvertretender Vorsitzender des Lenkungsausschusses
Prof. Dr Vladimir Tomović, PhD
Lenkungsausschussmitglied
Prof. Dr Milorad Mirilovic, PhD
Lenkungsausschussmitglied
Prof. Dr Radivoj Papović, Phd
Lenkungsausschussmitglied
Lenkungsausschussmitglied
Lenkungsausschussmitglied