Ћирилица /Latinica

Др Дејана Трбовић

Виши научни сарадник

Одељење за хемијска и физичко-хемијска испитивања

 

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС),

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 66 8222 307
Тел:        +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: dejana.trbovic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2014 – доктор биотехничких наука, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

2008 – магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

2000 – дипломирани хемичар за истраживање и развој, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2015 – научни сарадник

2009-2015 – истраживач сарадник

2007-2009 – истраживач приправник

2005-2006 – приправник

РАДНО ИСКУСТВО

Од 2005 – ради на пословима Одељења за хемијска и физичко-хемијска испитивања, као и на реализацији пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Од 2009 – Заменик руководиоца Одељења за хемијска и физичко-хемијска испитивања

ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ КОМИСИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА

Од:

  1. Члан Европског друштва за аквакултуру
  2. Члан Комисије за стандарде Института за стандардизацију Србије КС Е034-2, 11- за Семе и плодове уљарица, масти и уља биљног и животињског порекла и њихових сродних производа
ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Квалитет и маснокиселински састав намирница биљног и анималног порекла: риба, месо и производа од меса, јаја, сточна храна, млечни производи итд. Утицај различитог начина исхране на профил масних киселина код намирница анималног порекла: рибе, меса и производа од меса са посебним освртом на н-3 и н-6 полинезасићене масне киселине.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 Trbović, D., Živić, I., Stanković, M., Živić, M., Dulić, Z., Petronijević, R., Marković, Z. Dependence of the common carp (Cyprinus carpio L.) fatty acid profile on diet composition in a semi-intensive farming system: tissue and time variability. Aquaculture Research, 1–13 doi:10.1111/are.13143

Ignjatovic-Micic, D., Vancetovic, J., Trbovic, D., Dumanovic, Z., Kostadinovic, M., Bozinovic, S. 2015. Grain Nutrient Composition of Maize (Zea Mays L.) Drought-Tolerant Populations. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 63 (4), 1251-1260.

Trbović, D., Marković, Z., Milojković-Opsenica, D., Petronijević, R., Spirić, D., Djinović-Stojanović, J., Spirić, A. Influence of diet on proximate composition and fatty acid profile in common carp (Cyprinus carpio). Journal of Food Composition and Analysis, 31 (1), 75-81.

Milićević, D., Vranić, D., Mašić, Z., Parunović, N., Trbović, D., Nedeljković-Trailović, J., Petrović, Z., 2014. The role of total fats, saturated/unsaturated fatty acids and cholesterol content in chicken meat as cardiovascular risk factors. Lipids in Health and Disease, 13:42.

Spirić, A., Trbović, D., Vranić, D., Djinović, J., Petronijević, R., Matekalo-Sverak, V. Statistical evaluation of fatty acid profile and cholesterol content in fish (common carp) lipids obtained by different sample preparation procedures. Analytica Chimica Acta, 672 (1-2), 66-71.

Parunović, N., Petrović, M., Matekalo-Sverak, V., Trbović, D., Mijatović, M., Radović, Č. Fatty acid profile and cholesterol content of m. longissimus of free-range and conventionally reared Mangalitsa pigs. South African Journal of Animal Science, 42 (2), 101-113.

Živić, I., Trbović, D., Živić, M., Bjelanović, K., Marković, Z. S., Stanković, M., Marković, Z. 2013. The influence of supplement feed preparation on the fatty acid composition of carp and Chironomidae larvae in a semi-intensive production system, Archive of Biological Sciences, 65, (4), 1387-1396.

Ćirković, M., Ljubojević, D., Đorđević, V., Novakov, N., Petronijević, R., Matekalo-Sverak, V. Trbović, D. 2012. The Breed Effect on Productivity and Meat Nutrient Composition of Fish. Kafkas Universitesy Veteriner Fakultesi Dergisi, 18, (5), 775-780.

Ljubojević, D., Ćirković, M., Đorđević, V., Puvača, N., Trbović, D., Vukadinov, J., Plavša, N. 2013. Fat quality of marketable fresh water fish species in the Republic of Serbia. Czech Journal of Food Science, 31 (5), 445-450.

Aleksić, J., Dokmanović, M., Aleksić Z., Teodorović, V., Stojić, V., Trbović, D., Baltić, M. Ž. 2012. Investigation of the efficacy of immunocastration aimed at the prevention of sex odour in boar meat. Acta Veterinaria 62, (5-6), 653-663.

Trbović, D., Vranić, D., Djinović-Stojanović, J., Matekalo-Sverak, V., Djordjević, V., Babić, J., Spirić, D., Petronijević, R., Spirić, A. 2012. Fatty acid profile in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) as influenced by diet. Biotechnology in Animal Husbandry, 28 (3), 563-573.

Vranić, D., Trbović, D., Djinović-Stojanović, J., Baltić, M.,Milijašević, M., Lilić, S., Spirić, A. The influence of nutrition on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) meat quality. Biotechnology in Animal Husbandry, 29 (1), 161-171.

Trbović, D., Marković, Z., Petronijević, R., Milijašević, M., Spirić, D., Vranić, D., Spirić, A. 2013. Changes in the proximate and fatty acid composition in carp meat during the semi intensive farming. Tehnologija mesa, 54 (1), 39-47.

Ćirković, M., Trbović, D., Ljubojević, D., Đorđević, V. 2011. Meat quality of fish farmed in polyculture in carp ponds in Republic of Serbia. Tehnologija mesa, 52 (1), 106-121.

Spirić, A., Trbović, D., Vranić, D., Đinović, J., Petronijević, R., Milijašević, M., Janković, S., Radičević T. 2009. Fatty acid composition, cholesterol and total fat content in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) as influenced by fatty acids in diet. Tehnologija mesa, 50 (3-4), 179- 188.

Trbović, D., Vranić, D., Đinović, J., Borović, B., Spirić, D., Babić, J., Spirić, A. 2009. Fatty acid profi le and cholesterol content in muscle tissue of one year old common carp (Cyprinus carpio) during growth. Tehnologija mesa, 50 (5-6), 276-286.