Ћирилица /Latinica

НАУЧНО ВЕЋЕ

Др Драган Р. Милићевић
Саветник директора за научно-истраживачки рад
Председник Научног већа
Др Ненад Р. Паруновић
Помоћник директора за биотехнолошки развој
Заменик председника Научног већа
Др Весна Ж. Ђорђевић
Директор Института
члан Научног већа
члан Научног већа
Др Зоран Петровић
Координатор система менаџмента
члан Научног већа
Др Срђан Стефановић
члан Научног већа
члан Научног већа